Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Lähtökohdat

Älykkään erikoistumisen tarkoituksena on edistää alueen kilpailukykyä vahvistamalla eri toimialojen, palvelujen ja teknologioiden vuorovaikutusta niin alueen sisällä kuin eri alueiden välillä. Erityisesti painotetaan alueellisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvän osaamisen ohjaamista yritysten kasvuun ja kehittymiseen sekä uuden alueellisen yritystoiminnan luomiseen.

Euroopan komission aloitteesta EU:n alueella on laadittu älykkään erikoistumisen strategioita ohjelmakaudesta 2014–2020. Älykkään erikoistumisen rooli on tulevalla ohjelmakaudella korostumassa entisestään. Euroopan komissio on määritellyt ohjelmakaudelle 2021–2027 älykkään erikoistumisen täyttymisperusteiksi

  • Ajantasainen analyysi innovaatioiden levittämisen, myös digitalisoinnin, pullonkauloista

  • Toimivaltainen alueellinen/kansallinen instituutio tai elin, joka vastaa älykkään erikoistumisen strategian hallinnoinnista
  • Seurannan ja arvioinnin välineet tulosten mittaamiseksi strategian tavoitteiden saavuttamisessa
  • Yrittäjyyttä edistävän prosessin tehokas toiminta
  • Toimet kansallisten tai alueellisten tutkimus- ja innovointijärjestelmien parantamiseksi
  • Toimet teollisuuden muutosprosessin hallitsemiseksi
  • Kansainvälistä yhteistyötä koskevat toimenpiteet

Jaa artikkeli

Päivitetty 16 maaliskuu 2023