Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen

Strategian kärkivalintoja kehitettäessä maakunnassa olevan infrastruktuurin ja toimintaympäristön osaamista ja kyvykkyyksiä kasvattavien rakenteiden kehittäminen on keskeisessä roolissa. Strategian toteutuksen puitteissa tärkeää on muun muassa:

Yrityksille suunnattujen TKI-palveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen

Maakuntaan tulee kehittää vaikuttavia TKI-toiminnan malleja ja prosesseja, joiden avulla etenkin yritykset pystyvät kehittämään omaa TKI-toimintaansa. Näiden palveluiden kehittämisessä keskeisessä roolissa ovat maakunnan koulutus- ja kehittämisalan toimijat.

Innovaatio- ja yhteistyöalustojen sekä muiden kehittämisympäristöjen vahvistaminen

Erilaiset alustat ja ympäristöt ovat keskeisessä roolissa kärkialojen innovaatio- ja kehittämistoiminnan aktivoimisessa ja tiedon jakamisessa. Alustojen toiminnassa korostuu niiden kyky koota erilaisia toimijoita niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Kehitettävät alustat voivat olla niin fyysisiä, digitaalisia kuin sosiaalisiakin ympäristöjä. Ympäristöt ja alustat voivat olla tutkimuslähtöisiä, soveltavan kehittämisen ympäristöjä, yritystoimintalähtöisiä keskittymiä, start‐up‐ ja yrityskehitysympäristöjä, Living Lab- ja Test Bed -ympäristöjä, välittäjäorganisaatioita ja teemallisia ja virtuaalisia verkostoja.

Kymenlaaksosta löytyy jo sekä hyviä, toiminnassa olevia että kehittyviä alustoja ja toimintaympäristöjä. Tällaisia ovat muun muassa:
• BioSampo ‐koulutus‐ ja tutkimuskeskus
• Hyötyvirta-kehittämisalusta
• Playa Game Industry Hub
• Digitaalisten pakkausten tuotantokeskittymä
• Älykäs satama ja kampusalue (Kantasatama)
• Kouvola RRT (Rail Road Terminal)
• Railgate Finland
• Helsinki-East Aerodrome
• Satamasidonnainen liiketoiminta
• Akkuklusteri
• Vaalimaan raja-asema (rajaliikenteen, turvallisuuden ja logistiikan kehittämisalustana)

Ekosysteemin kokoaminen ja viestintä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Ekosysteemin toimintaa vahvistetaan viestimällä ekosysteemin toimijoista, rakenteista sekä ekosysteemissä syntyvistä tuloksista laaja-alaisesti niin alueen sisällä, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Viestinnällä on keskeinen merkitys erilaisten toimintamahdollisuuksien esiin nostamisessa sekä toiminnan näkyväksi tekemisessä sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Jaa artikkeli

Päivitetty 12 maaliskuu 2021