Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Palvelu- ja tuotekehityksen vauhdittaminen

TKI-toiminnan ja rahoituksen lisääminen

Älykkään erikoistumisen pitkän tähtäimen tavoite on synnyttää uutta liiketoimintaa innovaatio- ja kehittämistoiminnan avulla sekä avittaa yritystoiminnan uusiutumista.

Julkisten hankintojen hyödyntäminen ja referenssimarkkinoiden luominen

Palvelu- ja tuotekehitystä sekä uusien ratkaisujen käyttöönottoa voidaan edistää hyödyntämällä julkisia (innovatiivisia) hankintoja sekä luomalla referenssi- ja edelläkävijämarkkinoita.

Kokeilutoimintaan ja avoimeen innovaatiomalliin kannustaminen

Avoin innovaatio viittaa yritysten tai organisaatioiden kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avaamiseen organisaation ulkopuolisille tahoille. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että organisaatioiden tulisi sisäisen tiedon lisäksi hyödyntää paljon tehokkaammin myös ulkoista tietoa, ulkoisia ideoita ja teknologioita, omassa liiketoiminnassaan ja innovointiprosesseissaan. Lisäksi avoimuus voi tarkoittaa idean antamista organisaation ulkopuoliselle taholle jatkokehittämistä varten tai ulkopuolisen tahon tuomista mukaan kehittämiseen (esim. käyttäjät, yhteistyökumppanit).

Jaa artikkeli

Päivitetty 12 maaliskuu 2021