Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Liiton kehittämishankkeet

Kymenlaakson liitto myöntää maakunnan aluekehitykseen hankerahoitusta, mutta tarvittaessa toteuttaa myös omia strategisia aluekehityshankkeita. Ohessa käynnissä olevat hankkeet, joissa Kymenlaakson liitto on itse toteuttajana tai hankepartnerina.

KYMENLAAKSON LIITTO TOTEUTTAA OMANA HANKKEENAAN:

Vauhtia oikeudenmukaiseen siirtymään Kymenlaaksossa - Boost up JTF

Hankkeen tavoitteena on alueellisen ja ylimaakunnallisen innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen tukeminen sekä rakennerahastotoiminnan laadukkuuden ja tunnettuuden lisääminen etenkin JTF:n osalta. Lisäksi parannetaan hanketoiminnan tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös parantaa yhteydenpitoa niin viranomaisten välillä kuin viranomaisten ja hanketoteuttajien kesken.

Lue lisää hankkeesta!

     


KYMENLAAKSON LIITTO ON KUMPPANINA SEURAAVISSA HANKKEISSA:

eMSP NSBR (2021-2024)

eMSP NBSR-hanke luo vuoropuhelua Itämeren ja Pohjanmeren merialuesuunnittelun asiantuntijoiden välille hyvien toimintamallien tunnistamiseksi ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Samalla hankkeessa kehitetään Community of Practice -foorumia, jossa keskeisiä teemoja, kuten kestävää sinistä taloutta ja ekosysteemipohjaista lähestymistapaa käsitellään yhdessä oppien. Ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ja EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet kulkevat hankkeen keskiössä jokaisella osa-alueella. https://www.emspproject.eu/


MSP GREEN (2022-2024)

MSP-GREEN yhdistää ensimmäisenä hankkeena kaikki EU:n merialueet tarkastelemaan miten partnerimaiden merialuesuunnitelmissa toteutuu EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet. Hanke tunnistaa parhaita käytäntöjä, edistää uusia toimenpiteitä ja luo suosituksia tavoitteiden entistä määrätietoisemmalle edistämiselle tulevaisuudessa. https://mspgreen.eu/


Baltic Sea2Land (2023-2025)

Maan ja rannikon monimutkainen vuorovaikutus sekä viranomaisten päällekkäiset toimivaltuudet vaativat monitasoista johtamista erilaisten tarpeiden yhteensovittamiseksi, jotta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet saavutetaan. Baltic Sea2Land hankkeessa tuotetaan työkalu päättäjille ja sidosryhmille, jonka tarkoituksena on helpottaa päätöksentekoa rannikkoalueiden kestävän käytön suhteen.

 


Tutustu myös Kymenlaakson liiton liikennehankkeisiin:

https://www.kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/liikenne/liikennehankkeet /

Jaa artikkeli

Päivitetty 14 maaliskuu 2024