Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

 

Boost up JTF

 

 

Vauhtia oikeudenmukaiseen siirtymään Kymenlaaksossa - Boost up JTF -hanke

Vauhtia oikeudenmukaiseen siirtymään Kymenlaaksossa - Boost up JTF -hankkeen tavoitteena on alueellisen ja ylimaakunnallisen innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen tukeminen sekä rakennerahastotoiminnan laadukkuuden ja tunnettuuden lisääminen etenkin EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston JTF:n (Just Transition Fund) osalta. Lisäksi hankkeella parannetaan hanketoiminnan tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta. Tarkoituksena on myös parantaa yhteydenpitoa niin viranomaisten välillä kuin viranomaisten ja hanketoteuttajien kesken. Viestinnällä ja neuvonnalla on tärkeä asema JTF:n ja muiden EU-rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä. Lisäksi hanke tukee mm. Kymenlaakson maakuntaohjelman ja Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian tavoitteiden toteuttamista. Kymenlaaksolle on suunnattu 32 miljoonaa euroa JTF-rahoitusta vuosille 2021-2027. 

JTF rahoituksen tavoitteet

JTF-rahoituksen tavoitteena on

  • Helpottaa ja hallita turvetuotannon vähentämisestä aiheutuvia aluetaloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia
  • Tukea vihreän talouden työpaikkojen ja liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä, vihreän teknologian ratkaisujen kehittämistä sekä turvetuotantoalueiden ennallistamista ja jälkikäyttöä
  • Tukea alueiden elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä
  • Edistää vihreää siirtymää tukemalla liiketoiminnan uudistamista sekä elinkeinoelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa

Hankkeen rahoitus ja toteutusaika

Boost up JTF -hanketta rahoitetaan EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoista (Just Transition Fund, JTF). Hanke edistää Kymenlaakson JTF-siirtymäsuunnitelman toteutumista maakunnassa. 
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, JTF, on osa EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmaa. JTF tukee EU:n tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Koska kyseessä on uusi EU-rahoitusinstrumentti, on sen tunnetuksi tekeminen maakunnassa tärkeää. 

Boost up JTF -hankkeen kokonaisbudjetti on 227 316 € ja tukirahoitus tästä enintään 80 %:a.  
 
Boost up JTF -hanke käynnistyi 1.9.2023 ja päättyy 31.8.2025.

Lue lisää:

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto - JTF

Kymenlaakson siirtymäsuunnitelma

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Elina Haatainen, projektipäällikkö
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puh. +358 40 735 6196

Paula Rissanen, projektiassistentti
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puh. +358 44 700 7359

Jaa artikkeli

Päivitetty 15 maaliskuu 2024