Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Äkillisen rakennemuutoksen suunnitelma 2023

Sunilan tehtaan sulkeminen ja useat muut tuotantolaitosten sulkemispäätökset ja sopeuttamistoimet maakunnassa johtivat tarpeeseen laatia äkillisen rakennemuutoksen ÄRM-suunnitelma. Kymenlaakson liitto kokosi alueen toimijat saman pöydän ääreen, jonka tuloksena syntyi yhteinen näkemys tilannekuvasta sekä suunnitelma maakunnan uudistumispotentiaalista ja toimenpiteistä rahoitustarpeineen. Kymenlaakson maakuntahallitus hyväksyi lopullisen ÄRM-suunnitelman 25.9.2023.

Valtioneuvoston päätös rakennemuutosrahoitukseksi

Valtioneuvosto on myöntänyt 9.11.2023 päätöksellään Kymenlaaksolle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahan muodossa 6 miljoonaa euroa äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon. Uuden kasvun avaimia alueella etsitään erityisesti akkuteollisuudesta ja elintarvikesektorilta. Kymenlaakson kehittämispaketti on kooltaan kokonaisuudessaan noin 9 miljoonaa euroa.

Akke-rahoituksesta 3,8 miljoonaa euroa on tarkoitettu kohdennettavaksi akkuteollisuuteen Kotka-Haminassa. Tavoitteena on kansainvälisen akkutoimialan merkittävä teollinen keskittymä. Akkuteollisuutta alueella rahoittaa myös Business Finland. Elintarvikesektorin kehittämiseen Kouvolan alueella kohdistetaan Akke-rahoitusta 2,2 miljoonaa euroa. Yritysten kasvua tuetaan etenkin TKI-toimintaan panostamalla, korkeakouluyhteistyöllä ja yritysten kansainvälistymisen kautta.

Lisätoimina Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee Kotka-Haminan seutukunnan siirtoa korkeamman tuen I-tukialueeksi aluetukikartan väliarvioinnissa. Korkeammaksi tukialueeksi siirtäminen tarkoittaisi mahdollisuutta myöntää yritysten investointeihin korkeampaa avustusta. Toteutuessaan muutos edellyttää myös EU-komission hyväksyntää.

Jaa artikkeli

Päivitetty 18 tammikuu 2024