Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson 2040 skenaariot

Skenaariotyö mahdollistaa erilaisten tulevaisuuden kehityskulkujen hahmottamisen ja ennakoinnin. Se auttaa tunnistamaan asioita, joita maakunnassa on tehtävä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Skenaariotyö on tärkeä osa maakuntaohjelmatyötä. Maakunnan edellinen kokonaisvaltainen skenaariotarkastelu valmistui vuonna 2019. Yhteiskunnan viimeaikaiset kriisit ovat vaatineet skenaarioiden päivittämistä. Viimeisin tarkastelu tehtiin Ukrainan sodan vaikutuksista Kymenlaaksoon. Maakunnassa skenaariotyöskentelyllä on jo pitkät perinteet.

Syksyn 2020 aikana, koronapandemian seurauksista johtuen, nähtiin tarpeelliseksi tehdä skenaarioiden päivitystyö. Työssä hyödynnettiin laajasti erilaisia asiantuntija-arvioita koronapandemian vaikutuksista sekä kevään 2020 jälkeen julkaistuja tulevaisuus- ja skenaariotarkasteluja. Päivitystyön yhteydessä tunnistettiin erilaisia heikkoja sekä vahvoja vuoden 2020 aikana esiin nousseita signaaleja. Pandemian nostattamia signaaleja ja kysymyksiä ei kuitenkaan voitu toistaiseksi täysin arvottaa, vaan tulevaisuus jäi edelleen osittain sumuverhon taakse. Todettiin, ettei näiden signaalien kehittymistä pitkälle vaikuttaviksi kehityskuluiksi voitu skenaariopäivitysvaiheessa vielä arvioida. Erilaisten viestien ja signaalien tunnistaminen on kuitenkin tärkeässä roolissa ennakointi- ja varautumistyössä. Lyhyemmällä aikavälillä tarkasteltuna koronan synnyttämät muutokset ovat olleet merkittäviä.

Odottamattomat kriisit saivat jatkoa jo vuonna 2022, kun helmikuussa Venäjän aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Tästä johtuen Kymenlaakson skenaariot päivitettiin vuoden 2022 kevään ja syksyn aikana huomioimaan maakunnan sodan myötä radikaalisti muuttunut toimintaympäristö.

Skenaarioiden laadinta- ja päivitystyö on tehty yhdessä kymenlaaksolaisten toimijoiden kanssa. Mukana työssä ovat olleet mm. maakunnan koulutusorganisaatiot, kuntasektori, yritysjärjestöt ja yrityksiä sekä kehitysyhtiöitä. Työ on toteutettu työpaja- ja projektiryhmätyöskentelynä, joiden lisäksi on hyödynnetty työtä tukevien kyselyiden antamia suuntaviivoja.

Ukrainan sodan vaikutuksen Kymenlaaksoon

Ukrainan sodan vaikutuksen Kymenlaaksoon

Odottamattomat kriisit saivat jatkoa vuonna 2022, kun helmikuussa Venäjän aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Tästä johtuen Kymenlaakson skenaariot päivitettiin vuoden 2022 kevään ja syksyn aikana huomioimaan maakunnan sodan myötä radikaalisti muuttunut toimintaympäristö.

Tutustu tästä!

Kymenlaakson 2040 skenaarioiden päivitys

Kymenlaakson 2040 skenaarioiden päivitys

Syksyn 2020 aikana päivitettiin v.2019 laaditut skenaariot huomioimaan koronapandemian vaikutukset maakunnan toimintaympäristöön.

Tutustu tästä!

Kymenlaakson 2040 skenaariot

Kymenlaakson 2040 skenaariot

Kymenlaakson v. 2019 laaditut 2040 skenaariot, niistä riippumattomat toimenpiteet sekä skenaariokohtaiset toimenpiteet 2040.

Tutustu tästä!

Jaa artikkeli

Päivitetty 06 lokakuu 2022