Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Vaikutusten arviointi

Maakuntavaltuusto hyväksyi nelivuotisen Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 kokouksessaan 29.11.2021.

Maakuntaohjelmassa esitetään maakunnan kehittämisen tavoitteet sekä määritellään toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. Maakuntaohjelma sisältää arvion toimenpiteiden ja keskeisimpien hankkeiden rahoituksesta.

Maakuntaohjelman vaikutuksia arvioidaan soveltamalla lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. Tämä ns. SOVA-laki mahdollistaa ympäristönäkökohtien huomioon ottamisen maakuntaohjelman valmistelun kaikissa vaiheissa. Lisäksi arvioidaan ohjelman tasa-arvovaikutuksia.

Maakuntaohjelma OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) esittelee maakuntaohjelman valmistelun lähtökohdat sekä ohjelman laatimisprosessiin ja arviointiin liittyvät asiat. OAS oli nähtävillä marras-joulukuun vaihteessa 2020 Kymenlaakson liiton verkkosivulla sekä fyysisesti Kymenlaakson liiton virastossa. Siihen tulleet kommentit ja palautteet otetaan huomioon jatkotyöskentelyssä.

Avaa asiakirja


Lisätietoja:
Vaikutusten arvioinnista kehittämispäällikkö Anna-Riikka Karhunen p. 044 747 8503

Jaa artikkeli

Päivitetty 26 huhtikuu 2024