Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Osaaminen ja koulutus

Osaamisen merkitys talouskasvun ja hyvinvoinnin perustana korostuu digitalisoituvassa globaalissa toimintaympäristössä. Elinikäisellä oppimisella parannetaan alueen kestävää kilpailukykyä, kansalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin tunnetta sekä aidon demokratian toteutumista. Kymenlaakso kuuluu niihin alueisiin, jotka viisaasti toimiessaan hyötyvät tulevaisuuden koulutus- ja oppimismahdollisuuksista.

Kymenlaaksossa keskimääräinen koulutuksen taso on tilastojen mukaan alhainen.  Alhaisella koulutustasolla on laaja-alaiset vaikutukset maakunnan kokonaistilaan. Meidän on tulevaisuudessa panostettava yhä enemmän elinikäiseen oppimiseen (ammattitaidon ja koulutuksen jatkuvaan päivittämiseen) sekä uudelleen kouluttautumiseen, jotta työvoiman osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin. Kohtaanto-ongelmat ja työvoiman rajallisuus heikentävät jo nyt maakunnan työllisyyden kasvua. Lisäksi koulutus vaikuttaa ennaltaehkäisevästi syrjäytymiseen sekä pitkäaikaistyöttömyyteen, jotka tilastojen valossa ovat myös Kymenlaakson erityisongelmia.

Kymenlaakson liitto osallistuu verkostotyöhön, jossa jatkuvasti arvioidaan maakunnan työelämän ja yritysten koulutustarpeita. Liitto toteuttaa maakunnallista koulutusta Kymenlaakson kesäyliopiston kautta. Tämän lisäksi maakunnassa on perustettu kesällä 2020 Kymenlaakson korkeakouluyhdistys. Kymenlaaksolaisten digitaitoja parannetaan kuntien tarjoamalla monimuotoisella digituella. Digitaalisten taitojen hallitseminen on uusi kansalaistaito, joka lisää asukkaiden niin osallisuuden kuin vaikuttamisenkin mahdollisuuksia.

Kymenlaakson kesäyliopisto

Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry

Kymenlaakson koulutuksen järjestäjät

 

                

        

 

 

 


 

Jaa artikkeli

Päivitetty 01 kesäkuu 2023