Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry

Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry perustettiin vuonna 2020, tarkoituksena vahvistaa Kymenlaakson tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.Korkeakouluyhdistyksen työllä pyritään vaikuttamaan koko maakunnan elinvoimaa kehittävästi Kymenlaakson tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin.

Lisäämällä yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulun sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa, vahvistetaan ja edistetään Kymenlaakson osaamispääomaa sekä tieteellistä tutkimustyötä ja uusien innovaatioiden syntymistä.  

Kymenlaaksossa on käynnissä useita teollisuuden investointi- ja kehittämishankkeita. Nämä sekä tulevat sijoittumis- tai investointiprojektit tarvitsevat korkeatasoista tutkimusta oman tki-toimintansa tueksi sekä uusien tuotteiden ja yritystoiminnan aikaan saamiseksi.

Kilpaillakseen yritysten ja investointien sijoittumisista, Kymenlaakso tarvitsee tki-yhteistyötä yliopistojen kanssa. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotyö synnyttää luontaisesti myös uutta yrittäjyyttä sekä tukee alueen jo olemassa olevan yritystoiminnan kehittymistä sekä osaavan työvoiman saatavuutta.

Korkeakouluyhdistyksen taustalla ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Kymenlaakson kauppakamari, Kymen yrittäjät, Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Kymenlaakson liitto ja Kymenlaakson kesäyliopisto.

Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen koordinoinnista vastaa Kymenlaakson liitto.

Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja Sanna Gango.

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 29 maaliskuu 2023