Jaa artikkeli

Päivitetty 15.12.2021

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on koheesiopolitiikan uusi rahoitusväline, jonka tarkoituksena on tukea alueita, joille ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa vakavia sosioekonomisia haasteita. JTF-rahaston avulla voidaan panna helpommin täytäntöön Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tulee olemaan keskeinen väline, jolla tuetaan alueita, joihin ilmastoneutraaliuteen siirtyminen vaikuttaa eniten, ja ehkäistään alueellisten erojen kasvaminen. Sen päätavoitteena on helpottaa siirtymän vaikutusta rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista ja nykyaikaistamista ja lieventämällä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) johtaa Suomen kolmirahastoisen (EAKR, ESR ja JTF) Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman valmistelua vuosille 2021–2027. 

Kymenlaaksolle on avautunut mahdollisuus päästä osaksi JTF-rahastoon oikeutettuja maakuntia. Rahaston suunnittelu- ja käynnistämisvaihe vaatii kattavaa maakuntatason vuoropuhelua. Tavoitteena on muodostaa yhteisymmärrys ja -näkemys turpeen tuotannon ja käytön vähenemisen sosioekonomisista ja ympäristövaikutuksista maakunnassa ja JTF-mekanismin mahdollisuuksista. Lisäksi on laadittava komissioon lähetettävä alueellinen siirtymäsuunnitelma, joka sisältää arvion turvetuotannon ja turpeen käytön vähenemisestä johtuvista työpaikka- ja muista sosioekonomisista vaikutuksista, ympäristövaikutuksista, sekä kuvauksen siirtymän haasteisiin vastaamisesta  ja suunnitelluista toimista. 

JTF-asiantuntijatyöryhmä

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot ovat perustaneet yhteisen JTF-asiantuntijatyöryhmän, joka osallistuu tiiviisti siirtymäsuunnitelman valmisteluun. JTF-asiantuntijatyöryhmän jäseniä ovat: Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, kunnat, kuntien kehittämisyhtiöt, turvetuottajia, puutarhayrityksiä, koneyrittäjä, yrittäjäjärjestöt, energiayhtiöitä, Kaakkois-Suomen metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset, MTK-Kaakkois-Suomi, ammatillisia oppilaitoksia, LUT-LAB, XAMK, Geologian tutkimuskeskus ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Prosessin eteneminen:

1/2021: 

TEM:ltä pyyntö ja ohje JTF-siirtymäsuunnitelman laatimiseksi, sidosryhmien puhelinhaastattelut, kysely turpeen energiakäytön vähenemisen vaikutuksista ja kehittämispotentiaaleista

 2/2021: 

Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnan kuulemistilaisuus, ja asiantuntijatyöryhmän perustaminen

Luonnoksen A-osion esittely maakuntahallitukselle ja lähetys TEM:iin 17.2.2021

 3/2021: 

Kysely asiantuntijatyöryhmälle toimintatyypeistä, joita sisällytetään JTF:ään

Luonnoksen esittely MYRSille ja MYRille, työpaja asiantuntijatyöryhmälle B-osion sisällöstä

Luonnoksen esittely maakuntahallitukselle ja ja lähetys TEM:iin 12.3.2021

Kesä-syksy 2021:

Siirtymäsuunnitelmaluonnoksen toimintatyyppien priorisointi 

Luonnoksen esittely maakuntahallitukselle ja lähetys TEMiin

Julkinen kuuleminen JTF-ohjelmatekstien valmistelusta (SOVA-prosessi) Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2017

Rahoituksen aluejako

Valtioneuvoston hyväksyntä JTF-ohjelmaesitykselle ja toimittaminen komissioon

Komission hyväksyntä ohjelmaesitykselle ja alueellisille siirtymäsuunnitelmille (ohjelma-asiakirjan liitteinä)

Aikaisintaan 1.7.2022:

JTF:n toimeenpanon käynnistäminen 


Asiakirjat ja linkit:

 

e-max.it: your social media marketing partner

Lisätietoja

Karhunen Anna-Riikka
Kehittämispäällikkö
+358 44 747 8503
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, kansainväliset ohjelmat

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Koronapandemian johdosta teemme etätyötä. Asiakastapaamiset vain sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2020. Oikeudet muutoksiin pidetään.