Jaa artikkeli

Päivitetty 24.03.2021

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on koheesiopolitiikan uusi rahoitusväline, jonka tarkoituksena on tukea alueita, joille ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa vakavia sosioekonomisia haasteita. JTF-rahaston avulla voidaan panna helpommin täytäntöön Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tulee olemaan keskeinen väline, jolla tuetaan alueita, joihin ilmastoneutraaliuteen siirtyminen vaikuttaa eniten, ja ehkäistään alueellisten erojen kasvaminen. Sen päätavoitteena on helpottaa siirtymän vaikutusta rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista ja nykyaikaistamista ja lieventämällä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Tavoitteensa saavuttamiseksi JTF-rahastolla tuetaan investointeja muun muassa digitaaliseen liitettävyyteen, puhtaaseen energiateknologiaan, päästöjen vähentämiseen, laitosalueiden kunnostamiseen, työntekijöiden uudelleenkoulutukseen ja tekniseen tukeen.

Suomen saanto JTF-rahastosta on noin 466 milj. euroa, josta monivuotisen rahoituskehyksen osuus 204 milj. euroa ja elpymisvälineen 262 milj. euroa. Kansallinen osarahoitus on siirtymäalueilla vähintään 30 % ja JTF-kokonaisrahoitus olisi siten n. 664 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) johtaa Suomen kolmirahastoisen (EAKR, ESR ja JTF) Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman valmistelua vuosille 2021–2027. 

Kymenlaaksolle on avautunut mahdollisuus päästä osaksi JTF-rahastoon oikeutettuja maakuntia. Rahaston suunnittelu- ja käynnistämisvaihe vaatii pikaista ja kattavaa maakuntatason vuoropuhelua. Tavoitteena on muodostaa kevättalven 2021 aikana yhteisymmärrys ja -näkemys turpeen tuotannon ja käytön vähenemisen sosioekonomisista ja ympäristövaikutuksista maakunnassa ja JTF-mekanismin mahdollisuuksista. Lisäksi on laadittava komissioon lähetettävä alueellinen siirtymäsuunnitelma, joka sisältää arvion turvetuotannon ja turpeen käytön vähenemisestä johtuvista työpaikka- ja muista sosioekonomisista vaikutuksista, ympäristövaikutuksista, sekä kuvauksen siirtymän haasteisiin vastaamisesta  ja suunnitelluista toimista. Suomen JTF-ehdotus on tavoitteena saada valmiiksi huhti-toukokuussa 2021 komission kanssa käytäviä ensimmäisiä neuvotteluja varten. Tämä aikataulu mahdollistaisi JTF:n käynnistymisen syksyllä 2021 osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. 

JTF-asiantuntijatyöryhmä

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot ovat perustaneet yhteisen JTF-asiantuntijatyöryhmän, joka osallistuu tiiviisti siirtymäsuunnitelman valmisteluun. JTF-asiantuntijatyöryhmän jäseniä ovat: Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, kunnat, kuntien kehittämisyhtiöt, turvetuottajia, puutarhayrityksiä, koneyrittäjä, yrittäjäjärjestöt, energiayhtiöitä, Kaakkois-Suomen metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset, MTK-Kaakkois-Suomi, ammatillisia oppilaitoksia, LUT-LAB, XAMK, Geologian tutkimuskeskus ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Aikataulu: 

1/2021: 

TEM:ltä pyyntö ja ohje JTF-siirtymäsuunnitelman laatimiseksi

Sidosryhmien puhelinhaastattelut 

Kysely turpeen energiakäytön vähenemisen vaikutuksista ja kehittämispotentiaaleista

 

2/2021: 

Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnan kuulemistilaisuus

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan asiantuntijatyöryhmän perustaminen

Maakuntahallitus

Siirtymäsuunnitelman A-osion luonnoksen palautus TEM:iin 17.2.2021

 

3/2021: 

Kysely asiantuntijatyöryhmälle hanketyypeistä, joita sisällytetään JTF:ään

MYRS, MYR

Työpaja asiantuntijatyöryhmälle B-osion sisällöstä

Maakuntahallitus

Siirtymäsuunnitelman B-osioluonnoksen palautus TEM:iin 12.3.2021

 

3-4/2021:

Siirtymäsuunnitelmien viimeistely

Maakuntahallitus

 

4-5/2021: 

Julkinen kuuleminen

JTF-ohjelmatekstien valmistelu Osaava ja uudistuva Suomi 2021 – 2017

Rahoituksen aluejako

Valtioneuvoston hyväksyntä JTF-ohjelmaesitykselle ja toimittaminen komissioon

 

6-7/2021:

Komission hyväksyntä ohjelmaesitykselle ja alueellisille siirtymäsuunnitelmille (ohjelma-asiakirjan liitteinä)

 

Syksy 2021:

JTF:n toimeenpanon käynnistäminen 


Asiakirjat ja linkit:

 

e-max.it: your social media marketing partner

Lisätietoja

Karhunen Anna-Riikka
Ympäristösuunnittelija
+358 44 747 8503
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ympäristöasiat ja kestävä kehitys, luonnonvarat, vesistöt, bio- ja kiertotalous

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Koronapandemian johdosta teemme etätyötä. Asiakastapaamiset vain sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2020. Oikeudet muutoksiin pidetään.