Jaa artikkeli

Päivitetty 02.08.2022

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF

Mikä on JTF

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on koheesiopolitiikan uusi rahoitusväline, jolla tuetaan alueita, joille ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa vakavia sosioekonomisia haasteita. JTF-rahaston avulla voidaan panna helpommin täytäntöön Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on keskeinen väline, jolla tuetaan alueita, joihin ilmastoneutraaliuteen siirtyminen vaikuttaa eniten, ja ehkäistään alueellisten erojen kasvaminen. Suomessa JTF:n tavoitteet liittyvät hallituksen tavoitteeseen turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. JTF:n päätavoitteena on helpottaa turpeen energiakäytön vähenemisen vaikutusta rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista ja nykyaikaistamista sekä lieventämällä kielteisiä työllisyysvaikutuksia. 

TEM Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) johtaa Suomen kolmirahastoisen (EAKR, ESR ja JTF) Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman valmistelua vuosille 2021–2027.

Kymenlaakso

Kymenlaakson oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman tavoitteena on vastata siirtymän aiheuttamiin haitallisiin vaikutuksiin vahvistamalla ja  monipuolistamalla elinkeinotoimintaa ja luomalla uusia työpaikkoja. Tavoitteena on synnyttää Kymenlaaksoon uusia osaamisperusteisia, nopeaan kasvuun tähtääviä yrityksiä. Lisäksi tavoitteena on turvesektorilta työttömäksi jääneiden tai työttömyysuhan alla olevien uudelleenkoulutus ja osaamisen lisääminen sekä turvetuotantoalueiden ennallistaminen ja jälkikäyttö.

Kymenlaakson oikeudenmukaisen siirtymän rahaston siirtymäsuunnitelmaluonnoksen tavoitteena on

  • Aluetalouden monipuolistaminen ja vahvistaminen luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja sekä nostamalla osaamistasoa
    Yritysten kasvun ja uudistumisen tukeminen panostamalla TKI-toimintaan
    Uuden kestävän liiketoiminnan luominen ja päästöjen vähentäminen turvetuotantoalueiden ennallistamisella ja jälkikäytöllä

JTF-asiantuntijatyöryhmä

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot ovat perustaneet yhteisen JTF-asiantuntijatyöryhmän, joka osallistuu tiiviisti siirtymäsuunnitelman valmisteluun. JTF-asiantuntijatyöryhmän jäseniä ovat: Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, kunnat, kuntien kehittämisyhtiöt, turvetuottajia, puutarhayrityksiä, koneyrittäjä, yrittäjäjärjestöt, energiayhtiöitä, Kaakkois-Suomen metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset, MTK-Kaakkois-Suomi, ammatillisia oppilaitoksia, LUT-LAB, XAMK, Geologian tutkimuskeskus ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Kymenlaakson liitto jätti JTF viimeisimmän suunnitelmaversionsa TEMiin 17.6.2022. 


Muut asiakirjat ja linkit:

 

e-max.it: your social media marketing partner

Lisätietoja

Karhunen Anna-Riikka
Kehittämispäällikkö
+358 44 747 8503
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, kansainväliset ohjelmat

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Toimisto on avoinna maanantaisin ja perjantaisin 9 - 15. Muina aikoina asiakastapaamiset sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2020. Oikeudet muutoksiin pidetään.