Jaa artikkeli

Päivitetty 07.01.2021

Energia ja teollisuus

Energia ja teollisuus -sektorin toimenpiteitä ja esimerkkejä

Energia ja teollisuus -sektorin toimenpiteitä ja esimerkkejä

Koska maakuntatasolla ei EU:n päästökauppaan pystytä vaikuttamaan, ovat yritysten energia-ja materiaalitehokkuus hiilineutraali kymenlaakso -tiekartan keskeisiä päästövähennystoimenpiteitä energiantuotannossa ja päästökaupan alaisessa teollisuudessa ovat . EU:n päästökauppaan maakuntatasolla ei pystytä vaikuttamaan.

 • Päästöttömään ja uusiutuvaan energiaan siirtyminen
 • Maakaasun ja turpeen käytön vähentäminen ja siirtyminen vähäpäästöisiin tai päästöttömiin energianlähteisiin
 • Vesi-, tuuli- ja aurinkosähkön, geotermisen energian sekä uusiutuvien bioperäisten polttoaineiden osuutta energiantuotannossa tulee entisestään lisätä.
  • Päästötuotannon alaisten laitosten päästöt ovat laskeneet, fossiilisten polttoaineiden osuus on pienentynyt ja turpeen energiakäyttö on vähentynyt vuodesta 2017 (Lähde: ECOREG-ekotehokkuustilastot)
 • Kymenlaakson erityispiirrettä kaasuverkkoa tulee hyödyntää yhä enemmän bio- ja synteettisten kaasujen jakeluun.
 • Uudet energian varastointitavat kuten hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
 • Investoinnit energiatehokkuuteen sekä puun käytön ohjaaminen pitkäkestoisiin tuotteisiin kuten puurakentamiseen.
 • Kaikki teollisuuslaitosten tuottama hukkalämpö tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan teollisuuden omissa prosesseissa tai kaukolämpöverkossa.
  • Hukkaveks-hankkeessa (XAMK) kartoitetaan Kymenlaakson hukkalämpöenergiapotentiaalia ja sen hyödyntämistä alueella, sekä siihen liittyviä teknisten ratkaisujen mahdollisuuksia.
  • Kotkan Energia toteuttaa Energiavirtojen älykkään siirtämisen uudella tavalla mahdollistavan Kotkan Kantasataman energiakeskuksen.
 • Cleantech-ja kiertotalousratkaisuihin investoiminen ja investointien tukeminen julkiselta taholta edistää ja nopeuttaa teollisuuden päästöjen vähenemistä.
 • Kymenlaaksossa rakennuskanta uudistuu hitaasti, joten erityisesti olemassa olevaan rakennuskantaan ja korjausrakentamiseen soveltuvat energiatehokkuusratkaisut ovat tärkeitä.
 • Energian kulutuksen ja tuotannon tasapaino kysyntäjoustojen kautta
 • Energiatehokkaammat kodinkoneet ja laitteet
 • Yleisten toimintatapojen muutokset (mm. huoneiden lämpötilan lasku talvella ja viilennyksen välttäminen kesällä)
 • Taloautomaatiolla voidaan lisätä rakennusten energiatehokkuutta.
 • Materiaalitehokkuutta parantavia toimenpiteitä ovat mm. puurakentamisen suosiminen sekä muiden uusiutuvien ja kierrätysmateriaalien käyttö rakentamisessa.
 • Asumisen ympäristövaikutuksiin liittyviä valintoja ovat asumispaikan valinta ja asuinpinta-ala, jotka vaikuttavat yksilön liikkumistarpeeseen ja energiankulutukseen.
 • Asuinrakennusten lämmitysratkaisuissa tulee mahdollisuuksien mukaan luopua öljy-lämmityksestä ja suosia uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua lämmitysenergiaa ja sähköä.
 • Maa-ja ilmalämpöpumppujen käytön lisäämiseen tulee kannustaa.
 • Kiinteistöjen energiatehokkuustoimenpiteet, kuten laitteiden aikaohjaus, taloautomaatio, rakennustekniset parannukset ja huonelämpötilan säätö pienentävät osaltaan asumisesta aiheutuvia päästöjä.

e-max.it: your social media marketing partner

Lisätietoja

Karhunen Anna-Riikka
Kehittämispäällikkö
+358 44 747 8503
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, kansainväliset ohjelmat

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Koronapandemian johdosta teemme etätyötä. Asiakastapaamiset vain sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2020. Oikeudet muutoksiin pidetään.