Jaa artikkeli

Päivitetty 07.01.2021

Liikenne

Liikenne-sektorin toimenpiteitä ja esimerkkejä

Liikenne-sektorin toimenpiteitä ja esimerkkejä

Keskeisiä Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan päästövähennystoimenpiteitä liikennesektorilla ovat muutokset liikennesuoritteessa, liikennevälineissä ja polttoaineissa. Liikennejärjestelmän energiatehokkuutta voidaan parantaa vähentämällä päästöjä tuottavan liikenteen suoritetta vaikuttamalla ajoneuvon ja liikkumistavan valintaan.

 • Liikennestrategiatyö ja liikennejärjestelmäsuunnittelu ohjaavat päästövähennystavoitteiden saavuttamista Kymenlaaksossa.
 • Kaupunkiseutujen sisäinen ja välinen joukkoliikenne
 • Tasapainoinen aluerakenne, jossa aluekeskukset ovat riittävän vahvoja
 • Tiivis yhdyskuntarakenne, jossa asumisen, työpaikkojen ja tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittuminen tukee liikennesuoritteen pienentämistä.
 • Kaavoitus ja rakennuslupakäytännöt
 • Kymenlaaksossa erityisesti kaupunkien keskustoissa ja kaupunkien välillä liikkumista tulee ohjata ympäristön kannalta kestävämpiin liikennemuotoihin, kuten joukkoliikenteeseen, jaettuihin kyyteihin, kävelyyn ja pyöräilyyn.
 • Joukkoliikenteen kattavuuden parantaminen ja houkuttelevuuden lisääminen (mm. brändäys ja toimiva liityntäpysäköinti) sekä sopiva vuorotiheys
 • Yhtenäinen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvat bussi-juna -matkaketjut.
 • Väyläverkoston suunnitteleminen ja ylläpito kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä ajatellen. Kymenlaaksossa hajautunut yhdyskuntarakenne ja asukkaiden väheneminen ja ikääntyminen on otettava huomioon kaikessa liikennesuunnittelussa.
 • Pyöräilyn ja jalankulun infraan investoiminen
 • Raskaassa liikenteessä keskeisessä roolissa ovat rekkojen energiatehokkuuden parantamisen lisäksi toimitusketjut, logistiikka ja reittien valinnat sekä vähähiiliset kuljetusketjut ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävä kuljetus ja tehokkaiden kuljetusketjujen luominen kaavoituksen avulla, esim. Kouvolaan rakentuva RR (Rail and Road)-terminaali sekä Kotka-Kouvola radan ja Vt 15 tien parantamistoimenpiteet.
 • Siirtyminen liikennevälineissä vähäpäästöisiin tai päästöttömiin teknologioihin. Uuden kulkuneuvon valintatilanteessa hankinnan lähtökohtana tulee olla mahdollisimman energiatehokkaan auton valinta. Henkilöliikenteen päästöjä voidaan vähentää uusimalla autokantaa ottamalla käyttöön hybridi-, sähkö-ja biokaasuautoja. Vaihtoehtoina ovat myös biopolttoaineita käyttävät autot, kuten flexifuel-autot.
 • Jakeluverkon tulee olla riittävän laaja.
 • Taloudellinen ajotapa, matkaketjujen suunnittelu ja joukkoliikenteen tai kävelyn tai pyöräilyn valinta, kun mahdollista
 • Julkisen sektorin esimerkki
 • LNG:n käyttö laivaliikenteessä
 • Digitalisaation myötä syntyvät uudet palvelut mahdollistavat nykyistä useammalle myös siirtymisen yksityisautoilusta julkisen liikenteen ja uusien liikkumispalvelujen käyttäjäksi.
 • Digitalisaatiota hyödyntämällä tehostetaan myös logistisia ketjuja ja saadaan pienennettyä liikennesuoritetta.
 • Liikenteen automatisaatio

 

e-max.it: your social media marketing partner

Lisätietoja

Karhunen Anna-Riikka
Kehittämispäällikkö
+358 44 747 8503
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, kansainväliset ohjelmat

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Koronapandemian johdosta teemme etätyötä. Asiakastapaamiset vain sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2020. Oikeudet muutoksiin pidetään.