• Etusivu
  • Maakunnan kehittäminen
  • Liiton kehittämishankkeet

Jaa artikkeli

Päivitetty 18.02.2021

Liiton kehittämishankkeet

Kymenlaakson liitto myöntää maakunnan aluekehitykseen hankerahoitusta, mutta tarvittaessa toteuttaa myös omia strategisia aluekehityshankkeita. Ohessa käynnissä olevat hankkeet, joissa Kymenlaakson liitto on itse toteuttajana tai hankepartnerina.


Digituki Kymenlaakso

Kymenlaakson liiton hallinnoiman Digituki Kymenlaakso-hankkeen tavoitteena on koota toimijaverkosto, jonka kautta kymenlaaksolainen saa kattavan viestinnän kautta tietoa digitukea tarjoavista toimijatahoista.

Laajamittaisen digituki -palveluverkoston kautta halutaan kohdata jokainen kymenlaaksolainen häntä sopivasti digiasioinnissa tukien. Eritoten hanke on suunnattu digisyrjäytymistä vastaan ja tavoitteena on löytää kuntalaiset, jotka eivät ole vielä digituen tiedotuksen ja tarjonnan piirissä.

Kymenlaakson liiton tehtävä alueellisena koordinoijana on maakunnan digituen tarpeen ja tarjonnan kartoittaminen, digituki-verkoston kokoaminen, digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa, digituen tunnettavuuden kehittäminen sekä aktiivinen viestintä alueen digituesta sitä tarvitseville. Hanke kestää lokakuuhun 2021 asti.

Katso lisää tietoja Digituki Kymenlaakso -hankkeesta


KymÄES 2.0 - Kymenlaakson älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemin kiihdyttäminen

KymÄES 2.0 - Kymenlaakson älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemin kiihdyttäminen -hankkeen tavoitteena on päivittää Kymenlaakson RIS3-strategia vuodelta 2016 ja vahvistaa Kymenlaakson älykkään erikoistumisen ekosysteemiä vastaamaan maakunnan kehittämisen haasteisiin.

Hankkeessa mallinnetaan ja tehdään näkyväksi maakunnan RIS3-kärkien innovaatioekosysteemit. Mallinnuksessa kuvataan innovaatioekosysteemien toimintaympäristö, toimijat, kehitys, osaamisperusta, yhteistyöverkostot, olemassa olevat alustat sekä haasteet ja pullonkaulat.

Hankkeessa luodaan ja toteutetaan innovaatioekosysteemille kehittämistoimenpidekokonaisuus, jolla pyritään vastaamaan ainakin seuraaviin haasteisiin; toimijoiden roolitus ja sitouttaminen, alustojen kehittäminen (fyysiset toimintaympäristöt sekä digitaaliset ja sosiaaliset alustat), kansainvälisten verkostojen kehittäminen, osaamisen ja kyvykkyyksien kehittäminen, tki-toiminnan ja rahoituksen lisääminen, innovaatioekosysteemin kehittymisen ja tuotosten mittaaminen, ekosysteemin viestintä maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lisäksi pyritään varautumaan ja integroitumaan mahdollisimman proaktiivisesti tulevaan rakennerahastokauteen 2021-2027. Hanke kestää 31.12.2021 asti.

                                                                                               

 


KYMENLAAKSON LIITTO ON KUMPPANINA SEURAAVISSA HANKKEISSA:

Maakuntakaavan tietomallin (HAME) ylläpito ja kehittäminen -hanke

Maakuntakaavan tietomallin (HAME) ylläpito ja kehittäminen -hanke toteutetaan 1.1.2020-31.12.2021. Hanke on jatkoa aiemmille HAME-hankkeille. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää maakuntakaavan tietomallia yhdessä sidosryhmien kanssa siirtymäkauden ajan, kunnes tietomallin hallintaan on kehitetty vakiintunut kansallinen prosessi. Koordinaatiotehtäviin kuuluu teknisen ylläpidon ja kehittämisen lisäksi tietomallin käytön edistäminen maakuntien liitoissa sekä maakuntakaava-aineistojen yhteen toimivuuden edistäminen. Kymenlaakson liitto on mukana rahoittamassa hanketta sekä asiantuntijana hankkeen tietomallia kehittävässä työryhmässä.
- Lisätietolinkki: https://www.lounaistieto.fi/lounaistieto-koordinoi-digitaalisten-maakuntakaavojen-harmonisointia/


QGas SP eli Quantitative Greenhouse Gas Impact Assessment Method for Spatial Planning Policy -hanke

Kymenlaakson liitto on mukana ESPON-verkoston rahoittamassa Quantitative Greenhous Gas Impact Assessment Method for Spatial Planning Policy (QGasSP) -hankkeessa yhtenä neljästä sidosryhmäkumppanista Irlannin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin kanssa. Hankkeessa kehitettävää kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin käytettävää työkalua pilotoidaan kullakin alueella. Kymenlaakson pilotissa keskitytään liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin. Hankeen kestoaika on 2020-2021.

Lue lisää hankkeen englanninkielisiltä sivuilta: https://www.espon.eu/QGasSP (sivut avautuva uuteen ikkunaan)


URGENT-hanke

Nuoret kaupunki- ja aluesuunnittelussa - yhteinen ja sukupolvien välinen oppiminen kestävyysmuutoksen vauhdittajana (URGENT) (kansallinen, Suomen Akatemia): https://www.syke.fi/hankkeet/urgent


Tutustu myös Kymenlaakson liiton liikennehankkeisiin:

https://www.kymenlaakso.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/liikenne/liikennehankkeet

 

e-max.it: your social media marketing partner

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Koronapandemian johdosta teemme etätyötä. Asiakastapaamiset vain sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2020. Oikeudet muutoksiin pidetään.