Maakunnan kehityksen kärjessä

Väestö

Kymenlaakson väestönkehityksen kulminaatiopisteet liittyvät lähihistorian yhteiskunnallisiin virstanpylväisiin.

1900-luvun alussa väkiluku ylitti sadantuhannen rajan ja kasvu jatkui sotien päättymiseen 1945 tasaisesti noin 3000 hengen vuosivauhdilla. Sen jälkeen kasvu kiihtyi suurten ikäluokkien synnyn ja jälleenasuttamisen vauhdittamana niin, että 200 000 asukkaan raja ylittyi 1970-luvun alussa.

Paperi- ja massateollisuuden kasvun aika on ollut myoös Kymenlaakson väestönkehityksen voimakkainta kautta. Vuodesta 1973 lahtien väkimäärä on vähentynyt.

Kymenlaaksossa oli vuoden 2009 lopussa 182 413 asukasta. Väestömäärä on ollut pitkään laskussa väestön ikärakenteesta ja muuttotappiosta johtuen.
Väestön kokonaisvähenemä on vaihdellut 2000-luvulla 100-1000 asukkaan välillä vuosittain, ollen -785 asukasta vuonna 2008.

Vuonna 2009 väestön vähenemä hidastui. Maakunnan luonnollinen väestönkasvu on negatiivinen ollen viime vuosina keskimäärin -550 henkilöä vuodessa. Väestökehitystä tasapainottaa maahanmuuttajien määrä, joka oli Kymenlaaksossa +933 henkilöä vuonna 2008.

e-max.it: your social media marketing partner