Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson maakuntakaava 2040

  •  
  • Kymenlaakson maakuntakaava 2040 valmistelu on käynnissä.
  • Tavoitteena on toimiva ja kestävä Kymenlaakso.

Maakuntakaava luo edellytykset hyvälle elinympäristölle ja sitä kautta vahvistaa maakunnan kilpailukykyä. Maakuntakaavalla kehitetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta sekä tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen ekotehokkuutta. Kymenlaakson maakuntakaava 2040 tulee olemaan entistä strategisempi ja selkeämpi kokonaisuus, joka on myös digitaalisesti hyödynnettävissä.

AIKATAULU

#kymenlaaksokaava2040

e-max.it: your social media marketing partner