Maakunnan kehityksen kärjessä

Selvitykset

Maakuntakaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Maakuntakaavan lähtötiedot ja selvitykset ovat perusteena kaavassa esitettävien aluevarausten tarpeellisuuden ja lainmukaisuuden arvioinnille. Nämä on tehty Kymenlaakson maakuntakaavoitusta varten. Lisäksi kaavan valmistelussa on käytetty lukuisia muita selvityksiä ja aineistoja, joita on listattu erillisessä asiakirjassa.

Selvityksiin liittyviä paikkatietoaineistoja on saatavilla avoimena datana:
Alue-, taajama- ja keskustarakenne
LIIKENNE
 
 Viherrakenne
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö

 

 Luonnonvarat
 
Erityiskohteet

 

 

e-max.it: your social media marketing partner