Maakunnan kehityksen kärjessä

Tietoa maakuntakaavasta

Maakuntakaava on koko maakunnan alueen maankäyttöä ohjaava kaava. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakunnan liiton liittovaltuusto. Lisätietoja maakuntakaavan laatimisprosessista sekä maankäytön suunnittelujärjestelmästä ympäristöministeriön sivuilta.

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Kaava esitetään kartalla kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla. Maakuntakaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteet, vaikutukset ja muut, muun muassa kaavan tulkinnan ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Yleispiirteinen alueiden käytön suunnittelu on jatkuva prosessi. Voimassa olevien kaavojen tarkistustarpeita aiheuttavat sekä yhteiskunnallinen kehitys että muuttuva lainsäädäntö. Maakuntakaavoja täydennetään, tarkistetaan ja ajantasaistetaan jatkuvasti.

Tutustu voimassa oleviin maakuntakaavoihin Kymenlaakson Liiton paikkatietopalvelussa.

e-max.it: your social media marketing partner