Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt

Ympäristöministeriö vahvisti Kymenlaakson taajamien maakuntakaavan 28.5.2008 ja 18.1.2010. Ympäristöministeriö määräsi kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Taajamat ja niiden ympäristöt -maakuntakaava korvaa 19.6.2001 vahvistetun seutukaavan suunnittelualueella.

Vesiliikenteen yhteystarvetta koskeva merkintä jätettiin vahvistamatta. Ympäristöministeriö jätti kyseessä olevan merkinnän vahvistamatta riittämättömien Natura 2000-verkoston alueita sekä kulttuuri- ja maisema-alueita koskevien selvitysten takia.

Ympäristöministeriön vahvistamispäätös 28.5.2008 (pdf)

Korkein hallinto-oikeus päätti 9.12.2009 kumota ympäristöministeriön päätöksen siltä osin kuin ympäristöministeriö oli jättänyt vahvistamatta vesiliikenteen yhteystarvemerkinnän ja palautti asian ministeriölle uudelleen käsiteltäväksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 09.12.2009 (pdf)

Ympäristöministeriön vahvistamispäätös 18.1.2010 (pdf)

Kymenlaakson vaihemaakuntakaavan ensimmäisessä vaiheessa käsiteltiin pääasiassa yhdyskuntien ja elinympäristöjen kehittämistä erityisesti palvelurakenteen ja laadun kannalta. Asumisen ja palveluiden painopisteen ollessa kuntakeskusten taajama-alueilla ja niiden lähiympäristössä, rajattiin ensimmäisessä vaiheessa käsiteltäväksi taajamat ja lähialueet. Varsinaisen käsiteltävän alueen, keskustaajamien ja niiden lähiympäristöjen, lisäksi oli ensimmäiseen kaavavaiheeseen tarpeen sisällyttää myös alueita, joilla oli käynnissä akuutteja liikenteen kehittämishankkeita. Näitä hankkeita olivat Iitissä vt 12 Kausalasta länteen, Anjalankosken Kaipiainen, Jaalassa Kimolan kanava ja Pyhtäällä vt 7 liittymineen Ahvenkoskelta itään.

KaavakartTa ja -selostUS

Kymenlaakson maakuntakaava paikkatietopalvelussa

Maakuntakaavakartta Itä (pdf)
Maakuntakaavakartta Länsi (pdf)
Maakuntakaavaselostus (pdf)
Kaavaselostuksen liittet (pdf)

e-max.it: your social media marketing partner