Maakunnan kehityksen kärjessä

Toteutus ja seuranta

Maakuntakaavan asema kaavajärjestelmässä vaatii jatkuvaa suunnittelua seurantaprosessissa niin, että kaavaa voidaan pitää ajan tasalla ja sitä voidaan tarvittaessa kehittää.

Kymenlaakson Liitto seuraa jatkuvasti maakuntakaavan suhdetta väestön, talouden, rakentamisen ja ympäristön tilan osalta ennusteisiin ja toteutuneeseen kehitykseen mm. Tilastokeskuksen, Väestörekisterikeskuksen, Suomen Ympäristökeskuksen aineistoja käyttäen. Maakuntakaavan ajantasaisuutta arvioidaan jatkuvasti yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.

Yksittäisten hankkeiden ja maakuntakaavan tavoitteiden yhteensopivuuden vertailussa arvioijina ovat kaikki Kymenlaakson maankäytön suunnittelun osalliset. Kymenlaakson maakuntavaltuusto käsittelee kahden vuoden välein maakuntaliiton laatiman aluekehityskatsauksen, jossa kuvataan maakunnassa tapahtuneita muutoksia ja niiden suhdetta maakuntakaavaan.

Valtuustokausittain eli joka neljäs vuosi laaditaan tai tarkistetaan maakuntasuunnitelma jonka yhteydessä arvioidaan maakuntakaavan toteutuneisuutta ja ajantasaisuutta. Arvioijina ovat maakuntavaltuusto ja maakuntasuunnitelmasta lausunnon antavat.

Maakuntakaavojen seurantaraportit

e-max.it: your social media marketing partner