Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Beslutsfattande

I landskapsförbundet använder landskapsfullmäktige den högsta beslutanderätten. I landskapsfullmäktige finns representanter för alla medlemskommuner. Landskapsstyrelsen svarar för förvaltning, ekonomi och finansiering av projekt samt för beredning och förverkligande av fullmäktiges beslut.

I enlighet med regionutvecklingslagen finns det I landskapet en sammarbetsgrupp, som består av representanter för kommunerna, statens regionförvaltningsverk och arbetsmarknadsorganisationer samt näringslivets organisationer. Sammarbetsgruppens uppgift är att sammanjämka förverkligandet av planer och överenskommelser, som rör regionutvecklingen, samt förverkligandet program, som är delvis finansierade av nationen och av EU.

Ärendena bereds i ämbetsverket, som styrs av landskapsdirektören.

Verksamheten I Kymmenedalens Sommaruniversitet leds av en styrelse.

Jaa artikkeli

Päivitetty 30 syyskuu 2020