Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Uppgifter och utvecklingens tyngdpunktsområden

Enligt lagen om regionplanering svarar landskapets förbund för regionutvecklingens strategiska helhet och landskapets allmänna utveckling samt utvecklar verksamhetsbetingelserna för områdets näringsliv. Förbundet koordinerar planeringen av trafiksystemet. Enligt markanvändnings- och bygglagen svarar förbundet för utarbetningen och uppdateringen av landskapsplanen.

Kommunernas och statens ansvar för regionutvecklingen vilar på samma indelningsgrund (landskapens 9 samarbetsområden och statsförvaltningens 9 närings-, trafik- och miljöcentraler). I Sydöstra Finland bildar Kymmenedalen och Södra Karelen ett samarbetsområde med 315 000 invånare.

Uppgifter

- Regionutveckling
- Regionplanering
- Intressebevakning
- Internationella uppgifter
- Kymmenedalens sommaruniversitet

Utvecklingens tyngdpunktsområden

- Innovativ service
- Ett klokt användande av naturtillgångar och därmed förknippade tekniker
- IT-branschens nya spelöppningar
- Ett attraktivt Kymmenedalen

Jaa artikkeli

Päivitetty 30 syyskuu 2020