Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Edunvalvonta ja yhteistyö

Edunvalvontatyö maakunnalle tärkeissä asioissa on yksi liiton keskeisimpiä tehtäviä. Pyrimme luomaan yhteistyön edellytyksiä toimimalla yhdessä alueemme kuntien ja laajan toimijaverkoston kanssa. Edunvalvontaa toteutetaan mm. ministerien, kansanedustajien ja EU:n suuntaan. Kymenlaakson liiton edunvalvontaa tehdään alueen yhteisten strategisten tavoitteiden pohjalta. Kymenlaakson korkeakouluyhdistys on tuottanut verkkojulkaisun KYMENLAAKSON TEKIJÄT — MERI–MAA–ILMA, jossa esitellään maakuntaan vaikuttavat linjaukset, sen strategiat, kunnat, yritykset sekä vahvuudet pähkinänkuoressa.

Edunvalvonnan ajankohtaiset:

Kymenlaakson liitto tekee erilaista edunvaltontatyötä eri tasoilla ja monella saralla. Alta löydät suurempia ja vaikuttavimpia edunvalvonnallisia asioita. Julkaisemme viikoittain valmisteluun ja edunvalvontaan liittyviä uutisia myös etusivullamme, ajankohtaista -osiossa.


CPMR:n Itämerikomission yleiskokous Kotkassa 22.5.2024

Edunvalvontajärjestön CPMR:n (Conference Of The Peripheral Maritime Regions) Itämerikomission kokouksessa Kotkassa 21.-23.5, Kymenlaakson liitto nosti agendalle maakunnallemme tärkeitä asioita. Teemoina olivat mm. Itämeren alueen turvallisuus, huoltovarmuus sekä EU:n tulevan koheesiopolitiikan linjaukset eli tulevan rahoituskauden (2028 – 2034) valmistelussa tärkeät asiat. Lue lisää tästä!

Kokouksen päätöslauselman voit lukea tästä!

Kymenlaakso ja ministeriöt ratkoivat maakunnan tulevaisuuden haasteita aluekehittämiskeskusteluissa (26.4.2024)

Kymenlaakson kahdenkeskisessä aluekehittämiskeskustelussa ministeriöiden kanssa painopisteiksi nousivat teollisten investointien tukeminen, liikenteen pullonkaulojen poistaminen, osaajapulaan vastaaminen sekä tulevan EU rahoituskauden ratkaisut.

Lue lisää tästä!

Kymenlaakson liitto puolustaa vt 15 asemaa väyläverkon investointiohjelmassa (20.12.2024)

Liitto painotti lausunnossaan, että Valtatie 15 Kotka - Kouvola -hanke tulee olla investointiohjelman korkeimmassa prioriteetissa. Valtatie 15 on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä yhteys TEN-T tavaraliikenteen solmujen HaminaKotka sataman ja Kouvolan RRT-terminaalin välillä. Lisäksi EU:ssa on juuri päästy sopuun asetuksesta unionin suuntaviivoiksi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi. Asetuksessa Vt15 on nostettu osaksi Euroopan kattavaa liikenneverkkoa. Liitto korostaa lausunnossaan myös huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden parempaa huomioon ottamista. Lisäksi se toteaa, ettei investointiohjelma tunnista riittävästi lähitulevaisuuden vihreän siirtymän hankekokonaisuuksien tuomia tarpeita.

Lausunnossa nostettiin esille myös Kymenlaakson kannalta tärkeät tulevaisuudessa kehitettävät hankkeet.

Lue lisää TÄSTÄ!

Valtion talousarviovalmistelu vuodelle 2024

Kymenlaakson liitto on lähestynyt syyskuun puolivälissä 2023 ministereitä ja kansanedustajia maakunnan tärkeimmistä kehittämisen painopisteistä hallituksen budjettiriiheen. Kymenlaakson tärkeimmät rahoitustarpeet kohdistuivat Vt15 parantamiseen, valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen ja tuulivoimasta saamatta jäävien tulojen kompensointiin sekä puhtaan energian saatavuuden turvaamiseen, tulevaisuuden teollisten investointien mahdollistamiseksi.

Äkillisen rakennemuutoksen suunnitelma 2023

Kymenlaakson liitto jätti 16.8.2023 TEM:lle koko maakunnan kattavan äkillisen rakennemuutoksen suunnitelman (ÄRM) luonnoksen, maakuntaa kohdanneiden tuotantolaitosten lopettamisen vuoksi. ÄRM-suunnitelma laadittiin laajassa yhteistyössä maakunnan sidostyhmien kanssa. Maakuntahallitus hyväksyi ÄRM-suunnitelman 25.9.2023.

Valtioneuvosto myönsi 9.11.2023 päätöksellään Kymenlaaksolle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahan muodossa 6 miljoonaa euroa äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon. Uuden kasvun avaimia alueella etsitään erityisesti akkuteollisuudesta ja elintarvikesektorilta. Kymenlaakson kehittämispaketti on kooltaan kokonaisuudessaan noin 9 miljoonaa euroa.

ÄRM-suunnitelman löydät täältä!

Suunnitelman toteuttamisen edistymisestä on annettu ministeriölle laaja selvitys helmikuussa 2024.

Kaakon paketti 2022 - Kymenlaakson esitys itäisen Suomen elinvoimaa vahvistaviksi toimenpiteiksi

Heinäkuussa 2022 Kymenlaakso vastasi Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman valtiosihteerityöryhmän kyselyyn itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittämiseksi. Liitto kokosi yhdessä sidosryhmien kanssa ns. Kaakon paketin, sisältäen maakunnan keskeisimpiä kehittämistoimenpiteet perusteluineen.

Kaakon paketti -esityksen löydät TÄSTÄ!

Jaa artikkeli

Päivitetty 09 heinäkuu 2024