Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kansainväliset yhteydet

Kymenlaakson Liiton kansainvälinen toiminta on osa aluekehityslainsäädännössä määriteltyä maakunnan liiton aluekehitystehtävää. Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kehittää maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja lisätä maakunnan taloudellista ja henkistä hyvinvointia. Kansainvälinen toiminta painottuu Itämeren talousalueelle ja sitä toteutetaan mm. viranomaisyhteistyönä naapurimaiden aluekehitysviranomaisten kanssa sekä osallistumalla EU:n rahoitusohjelmien hallinnointiin. Viime vuosina kansainväliset yhteydet ovat lisääntyneet, sillä kiinnostusta Kymenlaakson asemaan EU:n ja Venäjän porttina on herännyt eri puolilla maailmaa.
Euroopan Unionin toimintaan kohdistuvaa edunvalvontaa Liitto toteuttaa mm. Euroopan merellisten alueiden järjestön CPMR:n (Conference of the Peripheral Maritime Regions) puitteissa sekä toimimalla yhtenä ylläpitäjänä Helsinki-EU-toimistossa, yhteistyössä Uudenmaan, Hämeen ja Päijät-Hämeen liittojen sekä Helsingin kaupungin ja pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kanssa.
Helsinki EU-toimiston palvelut ovat liiton ja sen sidosryhmien käytettävissä. Liitto hyödyntää toimistoa Brysselissä yhteyksien rakentamisessa ja edunvalvonnassa, sekä hankeyhteistyön aikaansaamisessa. Toimisto avustaa Liittoa EU:n ajankohtaisten asioiden seurannassa sekä EU-politiikan sisältöön vaikuttamisessa.
Lisätietoja: CPMR sekä Helsinki EU-toimisto
Merkittävä työväline maakunnan kansainvälistymisen edistämisessä ovat EU:n alueellisen yhteistyön ja ulkorajayhteistyön rakennerahasto-ohjelmat. Kymenlaakson Liiton edustajia ja toimihenkilöitä toimii aktiivisesti EU-ohjelmien päätöksenteossa.

Interreg Central Baltic 2021-2027-ohjelma

Central Baltic on EU:n alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuu rannikkoalueita neljästä Itämeren maasta, Suomesta (ml. Ahvenanmaa), Virosta, Latviasta ja Ruotsista. Suomessa ohjelma-alue kattaa Kymenlaakson lisäksi Uudenmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat. Ohjelmassa tarkoituksena on toteuttaa korkealaatuisia hankkeita, joilla pyritään ratkaisemaan yhteisiä, ohjelman tavoitteiden mukaisia haasteita yli rajojen. Kymenlaakso edistää ohjelmassa toteuttavien hankkeiden kautta ohjelmassa asetettuja tavoitteita, joita ovat mm. PK-yritysten viennin lisääminen,  uusen kasvuyrityksien määrän lisääminen, yhteisen kiertotalousratkaisut, merialueiden parantaminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. LUE LISÄÄ TÄSTÄ.

Siirry ohjelman englanninkieliselle sivustolle tästä.

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 26 lokakuu 2023