Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Itämeren alueen yhteistyö

Itämeren alue on Kymenlaakson tärkein kansainvälinen viitekehys. Maakunnalla on yhteistä maa- ja merirajaa Venäjän kanssa ja Suomenlahden eteläpuolella vajaan 100 kilometrin etäisyydellä rannikostamme sijaitsee lähinaapurimme Viro. Etäisyys Ruotsiin tai Latviaan on myös melko lyhyt. Yhteyksien kehittäminen Saksaan ja Puolaan nähdään tärkeäksi. Saksa on Euroopan talousveturi ja Puolan kehitys on ollut viime vuosina huomattavaa. Yhdessä nämä maat muodostavat lähes 120 miljoonan asukkaan markkina-alueen.

Venäjä

Yhteistyö Venäjän kanssa nähdään Kymenlaaksossa tärkeäksi myös kireiden kansainvälisten suhteiden aikana. Kymenlaakso sijaitsee Suomen kaakkoiskulmassa Venäjän rajalla. EU:n tärkein Venäjän rajan vastainen rajanylityspaikka Vaalimaa sijaitsee maakuntamme alueella. Kymenlaakson merkittävimmät yhteistyökumppanit Venäjän puolella ovat Pietarin kaupunki sekä sitä ympäröivä ja Suomeen rajoittuva Leningradin oblasti, jotka ovat maansa dynaamisimmin kehittyviä alueita. Kymenlaakson tavoitteena on edistää yhteistyötä näiden alueiden kanssa, jotta maakunnan elinkeinoelämä pystyisi paremmin hyödyntämään alueen markkinoita. Kaakkois-Suomen maakunnat ja Pietarin kaupunki allekirjoittivat maaliskuussa 2007 yhteistyösopimuksen, jonka erityisiä kehittämiskohteita ovat yritystoiminta, innovaatiot tieto- ja viestintäteknologia, matkailu, kuljetus- ja logistiikka sekä ympäristönsuojelu ja ympäristöteknologia. Naapurialueiden lisäksi Kymenlaakson liitolla on yhteistyösopimus Tserepovetsin alueen kanssa.Tärkeä instrumentti yhteistyön edistämiseksi on edellä mainittu EU-osarahoitteinen Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC-ohjelma.

Viro

Viro, erityisesti Virumaa, on Kymenlaakson perinteinen yhteistyökumppani. Yhteistyön juuren juontavat jo 1300-luvulta lähtien alueellamme käytyyn aktiiviseen Seprakauppaan, jossa silakka ja vilja vaihtoivat omistajaa. Nykyään pyrimme rakentamaan yhteistyötä eteläisten naapuriemme Länsi-Virumaan- ja Itä-Virumaan maakuntien kanssa monella käytännön tasolla. Yhteinen intressi on saada aikaan suora laivayhteys, jolla olisi merkittävä vaikutus alueiden kehittymiseen niin Suomenlahden Pohjois-kuin Etelärannikollakin.
Kymenlaakson Liitto on pyrkinyt viimevuosina tehokkaampaan yhteistyön ja verkostojen luomiseen Viron suuntaan. Liiton tehtävänä on edunvalvonnallaan varmistaa, että tulevillakin EU:n ohjelmakausilla alueemme käytössä olisi tehokkaita rahoitusinstrumentteja, yhteisen talousalueemme kehittämiseksi.

Liiton aktiivisia toimia yhteistyökumppaneiden ja verkostojen vahvistamiseksi oli Kymenlaakson edustusto Tallinnassa 2007-2010. Sen tärkeimpänä tehtävänä oli edistää rajat ylittäviä hankkeita, joilla toteutetaan EU:n alueellisen yhteistyön ohjelmia. Toiminnalla kyettiin käynnistämään ja edistämään kymmeniä yhteistyöhankkeita. Lisäksi toimiston avulla järjestettiin lukuisia eri tahojen tapaamisia ja luotiin tärkeitä kontakteja, joiden avulla yhteistyötä jatketaan tulevaisuudessakin. Toimiston antamat mahdollisuudet verkostoitua täyttivät yhteistyökumppaneiden odotukset ja sen toiminta sellaisenaan päätettiin marraskuussa 2010.

Jaa artikkeli

Päivitetty 25 marraskuu 2015