Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta

Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta edistää vuoropuhelua maakunnan toimijoiden välillä, ja se on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä maakunnallisessa kehittämistyössä ja aluesuunnittelussa. Käytännössä neuvottelukunta mm. käsittelee ja keskustelee ajankohtaisista maakunnan ympäristöasioihin liittyvistä aiheista, koordinoi Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartan toteutusta ja seurantaa, käsittelee maakuntakaavoitukseen sekä maakunnan kehittämistyöhön liittyviä ympäristökysymyksiä, osallistuu maakunnallisiin vaikutusten arviointiprosesseihin ja valitsee kulttuuriympäristöpalkinto Nutikan sekä Kymenlaakson paras ympäristöteko -kilpailujen voittajat. Toiminnassa ei tehdä politiikkaa, eikä poliittisia päätöksiä.

Neuvottelukunta on toiminut vuodesta 1993 lähtien, ja sen nimeää maakuntahallitus. Neuvottelukunta koostuu keskeisistä maakunnan toimijoista ja ympäristöalan asiantuntijoista. Puheenjohtajana toimii Anna Kiiski, Merikotka-tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja. Neuvottelukunnassa on edustajat maakuntahallituksesta, Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupungeista, Virolahden, Pyhtään ja Miehikkälän kunnista, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, Merikotka-tutkimuskeskuksesta, Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksesta, Metsähallituksen luontopalveluista, Kymenlaakson luonnonsuojelupiiristä, Kymenlaakson museosta, Suomen ympäristö- ja luontokoulujen liitosta, MTK Kaakkois-Suomesta, Puolustusvoimista, Kouvola Innovation Oy:sta, Cursor Oy:sta, Kymen yrittäjät ry:stä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:ista, Kouvolan ammattiopisto Edukosta, Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto Ekami sekä Kymenlaakson liitosta.

Jaa artikkeli

Päivitetty 04 kesäkuu 2024