Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Hankinnat

Avoinna olevat tarjouspyynnöt

Kymenlaakson tuulivoimaselvitys 2024

Hankinnan kohteena on Kymenlaakson tuulivoimaselvityksen laadinta. Selvitys rahoitetaan ympäristöministeriön avustusrahoituksella vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi.

Kymenlaakson tuulivoimaselvityksen 2024 lähtökohtana ovat kansalliset ilmastotavoitteet sekä uusiutuvien energiamuotojen edistäminen Kymenlaakson maakunnassa hallitusohjelman ja maakunnan omien tavoitteiden mukaisesti. Kymenlaakson maakunta on Hinku-maakunta ja sitoutunut vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Tuulivoimatuotanto osana uusiutuvia energiantuotantomuotoja edistää ilmastonmuutoksen hillintää, lisää sähköntuotannon omavaraisuutta ja edistää muiden vihreän siirtymän hankkeiden, kuten vetytalouden, toteutumista.

Tuulivoimaselvityksen tarpeellisuus osana uusiutuvien energiamuotojen edistämistä ja osoittamista maakuntakaavassa on noussut esille Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 ajantasaisuusarvioinnissa. Kymenlaakson aiempi tuulivoimaselvitys on vuodelta 2011 ja sen voidaan todeta olevan vanhentunut mm. tuulivoimateknologian nopean kehityksen ja geopoliittisen tilanteen vuoksi.

Tehdyt hankinnat

Jaa artikkeli

Päivitetty 13 touko 2024