Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson liitto 30 v.

Kymenlaakson liitto viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan. Liitto elää vahvasti ajassa ja haluaa olla roolissaan edelläkävijä. Sen työ ja tehtävät mukautuvat mm. lainsäädännön ja toimintaympäristön tuomien muutosten mukaan. Liitto aloitti toimintansa 1.1.1993.

Kymenlaakson liitto perustettiin vuonna 1991 edunvalvontaa, seutukaavoitusta ja matkailua varten. Liiton tarkoituksena oli huolehtia myös kesäyliopiston ja vientiasiamiehen toiminnasta. Kymen lääninhallitus vahvisti Kymenlaakson liiton perussäännön 5.9.1991 ja toiminta käynnistyi virallisesti 1.1.1993. Käytännössä Kymenlaakson liittoon yhdistyivät aikaisemmin toimineet seutukaavaliitto sekä maakuntaliitto ja sen yhteydessä toiminut kesäyliopisto.

Toiminnan käynnistyessä liiton tehtäviä olivat seutusuunnittelu ja -kaavoitus, tutkimus, kulttuuri ja kotiseututyön kehittäminen sekä edunvalvonta ja hallinto.
Liiton tehtäväkenttä on elänyt ajassa ja sittemmin mm. aluekehittämisestä ja EU- sekä kansallisen rahoituksen jakamisesta sen työvälineenä, on tullut yksi liiton merkittävimmistä tehtävistä. Seutusuunnittelun ja -kaavoituksen nykypäiväiset muodot ovat mm. maakuntakaavoitus, merialuesuunnittelu, liikennejärjestelmätyö sekä liikennestrategiatyö sekä aluerakenteen kehittäminen. Lisäksi liiton työn läpileikkaavia osa-alueita ovat luonto- ja ilmastotyö sekä kansainvälisyys. Edunvalvonta on säilynyt keskeisenä tehtävänä ja sen tärkeys on vain korostunut tässä ajassa.

Jaa artikkeli

Päivitetty 28 huhtikuu 2023