• Etusivu
  • Rahoitus
  • Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Jaa artikkeli

Päivitetty 05.11.2021

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

EU rahoittaa hankkeita rakennerahastoista, joita ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Euroopan sosiaalirahasto (ESR). EU:n rakennerahastot on tarkoitettu pienentämään eurooppalaisten alueiden kehityksessä syntyneitä eroja.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Rakennerahastojen kuluva kausi kattaa vuodet 2014–2020.

Valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 sisältää sekä EAKR- että ESR-toimenpiteet.

EAKR-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin erityistavoitetta. Lataa Ohjelma-asiakirja.

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Maakunnissa toteutusta ohjaavat lisäksi maakuntaohjelmat, Kymenlaaksossa Maakuntaohjelma 2018 - 2021.

Rahoituspäätökset on nähtävillä Etelä-Suomen rakennerahastot sivuilla, maakunnittain.
Kymenlaakson Liiton rahoittamat hankkeet.

REACT-EU

REACT-EU-lisämäärärahat on tarkoitettu koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä elpymiseksi ja niiden myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtoina on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Ohjelma-asiakirja päivitetään REACT-EU:n osalta, kun se on hyväksytty valtioneuvostossa ja Euroopan komissiossa.

Lisämäärärahoilla tuetaan pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Lisämäärärahoja ohjataan myös tutkimus- ja kehitystoimiin, digitaaliseen osaamiseen sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämiseen.

Valtioneuvoston päätös alueellisesta jaosta 29.4.2021

 

Rahoituksen hakeminen:

Rahoitusta haetaan erikseen ilmoitettuina hakuaikoina, kulloinkin määriteltyjä painotuksia noudattaen. Kymenlaaksossa on avattu rahoitushaku ajalle 3.11.-3.12.2021. Rahoitusta on haettavissa kymenlaaksossa toimintalinja 2 erityistavoitteesta 4.1 n. 100.000 € sekä toimintalinja 8 REACT-EU EAKR toimenpiteestä n. miljoona euroa. Hakupainotuksista ja hakuohjeista tarkemmin rakennerahastot -sivujen hakuilmoituksesta ja hakijanoppaasta.

Hakemukset jätetään sähköisesti osoitteessa : www.eura2014.fi

Lisätietoja Rakennerahastot-sivustolta

 

Kymenlaakson maakuntahallituksen (15.6.) rahoitettavaksi esittämät hankkeet vuonna 2021:

AIRIDE – Ratsastusalan uudet älykkäät oppimismenetelmät ja teknologiat, toteuttajat Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, LAB-ammattikorkeakoulu, Harjun oppimiskeskus Oy. EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 84 714 euroa, 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
MICE - kokousmatkailusegmentin avaaminen, toteuttaja Cursor Oy. EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 187 230 euroa, 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Kansainvälisty ja Kasva digitaalisesti, toteuttaja Kouvola Innovation Oy. EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 235 085 euroa, 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Digitaalinen Merikarhu 2.0, toteuttajat Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry. EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 277 792 euroa, 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
DIKIEKO - Digitalisaation avulla tehoa kiertotalousekosysteemiin, toteuttajat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Kouvola Innovation Oy. EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 272 600 euroa, 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Kokemusten talo - Virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia, toteuttajat Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy. EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 143 192 euroa, 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Turvallinen logistiikan tulevaisuus TLT, toteuttajat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, EKAMI. EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 396 978 euroa, 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
SEABAT–H2 - Merenkulun hybriditeknologiat, toteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 128 984 euroa, 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
SEABAT–H2 - Merenkulun hybriditeknologiat, INVESTOINNIT, toteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 21 000 euroa, 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Biohiili rakennusmateriaaleissa, toteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 323 990 euroa, 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Edellisten vuosien rahoitetut hankkeet liitetiedostoina sivun lopussa.

EAKR-osarahoitteiset yritystuet haettavissa:

Rakennerahastoista myönnetään rahoitusta yritysten erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Hankkeet voivat olla esimerkiksi tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen liittyviä. Niillä täytyy olla merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan, uusiutumiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn. Myös työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä.

Kehittämistoimiin tukea myönnetään enintään 50 prosenttia. Investointihankkeissa tuen osuus on 10–35 prosenttia. Tuen osuus vaihtelee hankkeen sisällön, sen sijainnin ja muiden vaikuttavien seikkojen perusteella.

Ennen EAKR-osarahoitteisten yritystukihakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi.

Yritystukien hakemisesta löytyy lisätietoa Yritys-Suomi.fi -sivustolta ja ELY-keskusten omilta sivuilta. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin myöntämän tuen hakemisesta saat lisätietoa Tekesin omilta verkkosivuilta.

e-max.it: your social media marketing partner

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Koronapandemian johdosta teemme etätyötä. Asiakastapaamiset vain sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2020. Oikeudet muutoksiin pidetään.