• Etusivu
  • Rahoitus
  • Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Jaa artikkeli

Päivitetty 30.11.2022

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

EU rahoittaa hankkeita rakennerahastoista, joita ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Euroopan sosiaalirahasto (ESR). EU:n rakennerahastot on tarkoitettu pienentämään eurooppalaisten alueiden kehityksessä syntyneitä eroja.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Rakennerahastojen kuluva kausi kattaa vuodet 2014–2020.

Lisätietoa: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelma - Rakennerahasto

Valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 sisältää sekä EAKR- että ESR-toimenpiteet.

EAKR-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin erityistavoitetta. 

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Maakunnissa toteutusta ohjaavat lisäksi maakuntaohjelmat.

Kymenlaakson Liiton rahoittamat hankkeet

Rakennerahastotietopalvelusta voi hakea tietoja kaikista rahoitetuista EAKR- JA ESR-HANKKEISTA SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020.

REACT-EU

REACT-EU-lisämäärärahat on tarkoitettu koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä elpymiseksi. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Lisämäärärahoilla tuetaan pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Lisämäärärahoja ohjataan myös tutkimus- ja kehitystoimiin, digitaaliseen osaamiseen sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämiseen.

Täydentävään REACT-EU:n EAKR -hakuun kuusi hakemusta

Kymenlaakson täydentävä REACT-EU:n EAKR -haku oli avoinna 31.10.-21.11.2022. Hankehaussa haettiin nopeita ja täsmällisesti kohdennettuja kehittämishankkeita ja mahdollisesti niihin liittyviä investointihankkeita. Hankkeiden tulee kohdistua maakuntaohjelmassa tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä.

Haussa oli avoinna toimintalinjan 8 erityistavoitteet 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta sekä 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

Hakuun saatiin kuusi hakemusta, jotka kaikki kohdentuivat erityistavoitteeseen 12.1. Hakemusten käsittely on aloitettu.

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Riitta Kallström, p. 050 368 3936, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Syyskuussa päättyneeseen rahoitushakuun saatiin neljä hakemusta

Syyskuussa päättynyt REACT-EU-haku tuotti neljä hakemusta, jotka hakukuulutuksen mukaisesti ovat käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin liittyviä investointihankkeita. Hakemuksilla haettiin hankerahoitusta yhteensä noin 570 000 euroa. Hankkeiden rahoituskäsittely on kesken. Kymenlaakson liitolla on 760 000 euroa käytettäväksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisiin REACT-EU:n EAKR -toimenpiteisiin, joten syyskuussa päättyneen haun rahoituskäsittelyjen jälkeenkin Kymenlaakson liitolle jää myöntövaltuutta edelleen jaettavaksi.

Meneillään olevia hankkeita

Kymenlaaksossa on meneillään useita toimintalinjan 8 ohjelmakauden 2014-2020 REACT-EU-hankkeita

Alla listattuna rahoitetut hankkeet, ja linkit hankenimistä hankesivulle tai rakennerahaston tietosivulle.

12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

  12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

 ( Aiemmin rahoitettuja hankkeita liitetiedostoina sivun lopussa.)

 

EAKR-osarahoitteiset yritystuet

Rakennerahastoista myönnetään rahoitusta yritysten erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Hankkeet voivat olla esimerkiksi tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen liittyviä. Niillä täytyy olla merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan, uusiutumiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn. Myös työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. 

Yritystukien osalta vanhan kauden varat eivät ole enää ELYssä käytettävissä.  Mutta myös Kymenlaaksosta voi hakea kasvun kiihdyttämisohjelma -rahoitusta (pk-yritysten kansainvälistymiseen) ja mikro- ja pienille yrityksille suunnattua rrf-rahoitusta yritysten kansainvälistymiseen, digitalisaation edistämiseen ja vihreään siirtymään; molemmissa hankkeiden maksimikoko on 100 000€, josta tukiosuus 50%. (Myös ESR-rahoitusta on mahdollista saada.)

Ennen EAKR/ESR-osarahoitteisten yritystukihakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen, Asko Jaakkolaan, hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi. 

e-max.it: your social media marketing partner

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Toimisto on avoinna maanantaisin ja perjantaisin 9 - 15. Muina aikoina asiakastapaamiset sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2020. Oikeudet muutoksiin pidetään.