• Etusivu
  • Rahoitus
  • Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020

Jaa artikkeli

Päivitetty 22.01.2021

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

EU rahoittaa hankkeita rakennerahastoista, joita ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Euroopan sosiaalirahasto (ESR). EU:n rakennerahastot on tarkoitettu pienentämään eurooppalaisten alueiden kehityksessä syntyneitä eroja.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Rakennerahastojen kuluva kausi kattaa vuodet 2014–2020.

Valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 sisältää sekä EAKR- että ESR-toimenpiteet.

EAKR-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin erityistavoitetta. Lataa Ohjelma-asiakirja.

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Maakunnissa toteutusta ohjaavat lisäksi maakuntaohjelmat, Kymenlaaksossa Maakuntaohjelma 2018 - 2021.

Rahoituspäätökset on nähtävillä Etelä-Suomen rakennerahastot sivuilla, maakunnittain.
Kymenlaakson Liiton rahoittamat hankkeet.

Rahoituksen hakeminen:

Rahoitusta haetaan erikseen ilmoitettuina hakuaikoina, kulloinkin määriteltyjä painotuksia noudattaen.

Hakemukset jätetään sähköisesti osoitteessa : www.eura2014.fi

Lisätietoja Rakennerahastot-sivustolta

Elvytysrahoituksesta esityksiä Kymenlaakson rahoittajien ja hanketoteuttajien yhteistilaisuudesta 14.1.2021

 

Kymenlaakson maakuntahallituksen rahoitettavaksi esittämät hankkeet syksy 2019:

EAKR- ja valtion rahoitusta tullaan myöntämään seuraavien hankkeiden osarahoitukseen:
- Railgate Finland - Smart Hub Solution, Osarahoituksen määrä 242 676 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kouvola Innovation Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
- Kasvua tapahtumiin e-työkalupakilla, osarahoituksen määrä 230 972 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kouvola Innovation Oy
- Kasvua ja kehitystä tulevaisuuden ilmailuteknologioistaosarahoituksen määrä 194 208 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Cursor Oy
- UKAMAKI 2.0 - Uutta kasvua matkailuun Kiinan myyntikanavista, osarahoituksen määrä 226 434 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Cursor Oy
- Paalupaikka - valmistautuminen MotoGP -suurtapahtumaan, osarahoituksen määrä 153 300 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kouvola Innovation Oy
- Talenttimagneetti - osaajien houkuttelun käynnistäminen, osarahoituksen määrä 245 000 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kouvola Innovation Oy
- Hukkalämmön verkostot ja hyödyntämismahdollisuudet Kymenlaaksossa, Hukkaveks, osarahoituksen määrä 303 511 € sekä Investointiosuus 43 400 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
- MEPTEK - Meriliikenteen päästövähennystekniikoiden vertailu, osarahoituksen määrä 454 059 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
-Biotalouden uudet tuulet - BUT, osarahoituksen määrä 317 400 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Kouvola Innovation, Lappeenrannan - Lahden teknillinen yliopisto/LUT
- KOSKES - kiertotalouden osaamiskeskus, osarahoituksen määrä 321 917 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kouvola Innovation Oy, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Kouvolan seudun ammattiopisto
- Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto, osarahoituksen määrä 364 093 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
- RISICO - Innovaatioekosysteemeistä uutta liiketoimintaa Kymenlaakson RIS-kärkialoille, osarahoituksen määrä 239 830 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
- KymÄES 2.0 - Kymenlaakson älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemin kiihdyttäminen, osarahoituksen määrä 163 380 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kymenlaakson liitto
- XAMK GAME Studios, osarahoituksen määrä 307 492 €, kehittämis- ja investointiosuus. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
- Sustainable Energy Srorage, osarahoituksen määrä 156 478 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Cursor Oy

Edellisten vuosien rahoitetut hankkeet liitetiedostoina sivun lopussa.

EAKR-osarahoitteiset yritystuet haettavissa:

Rakennerahastoista myönnetään rahoitusta yritysten erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Hankkeet voivat olla esimerkiksi tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen liittyviä. Niillä täytyy olla merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan, uusiutumiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn. Myös työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä.

Kehittämistoimiin tukea myönnetään enintään 50 prosenttia. Investointihankkeissa tuen osuus on 10–35 prosenttia. Tuen osuus vaihtelee hankkeen sisällön, sen sijainnin ja muiden vaikuttavien seikkojen perusteella.

Ennen EAKR-osarahoitteisten yritystukihakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi.

Yritystukien hakemisesta löytyy lisätietoa Yritys-Suomi.fi -sivustolta ja ELY-keskusten omilta sivuilta. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin myöntämän tuen hakemisesta saat lisätietoa Tekesin omilta verkkosivuilta.

e-max.it: your social media marketing partner

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Koronapandemian johdosta teemme etätyötä. Asiakastapaamiset vain sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2020. Oikeudet muutoksiin pidetään.