Saavutettavuus-avustimet

  • Etusivu
  • Rahoitus
  • Hakuilmoitus: Kymenlaakson AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitushaku 18.5.2022-8.6.2022
Jaa artikkeli

Hakuilmoitus: Kymenlaakson AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitushaku 18.5.2022-8.6.2022

Hakuilmoitus 18.5.2022

 

Kymenlaakson AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen
rahoitushaku 18.5.2022-8.6.2022

 

HAKUILMOITUS

Haun painotukset ja valintaperusteet

Akke-rahoitusta suunnataan Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 toteutukseen, käynnissä olevien investointien tukemiseen ja TKI-toiminnan vauhdittamiseen, pito- ja vetovoiman lisäämiseen sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointiin ja varautumiseen.

Määrärahaa voidaan myöntää kehittämis- ja selvityshankkeisiin, jotka täyttävät yleiset ehdot ja valintaperusteet.

Hankkeen on kohdistuttava johonkin seuraavista kolmesta painopisteestä:

1.       Hanke kohdistuu valtion ja Kymenlaakson maakunnan välisen aluekehittämiskeskustelun yhteydessä sovittuihin kärkiin:

-          Elinkeinojen uudistuminen

o   Käynnissä olevien investointien ja kehitysalustojen tukeminen ja hyödyntäminen

-          Osaavan työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus

o   Maakunnan veto- ja pitovoiman lisääminen 

o   Ennakoinnin kehittäminen

-          TKI-toiminnan vauhdittaminen

§  Maakunnallisen hautomo- ja kiihdyttämökonseptin rakentaminen ja käynnistäminen

§  Kansainvälisen osaamisen lisääminen

§  Kansainvälisten hankkeiden valmistelu, tai

 

2.       Hanke toteuttaa innovatiivisia ja kokeilevia toimia, joilla edistetään alueiden resilienssiä (muutosjoustavuutta) muuttuvassa toimintaympäristössä, jota ovat viime aikoina haastaneet kansainväliset kriisit. Lisäksi hanke voi edistää kestävää elinkeinojen uudistamista sekä maakunnan älykästä sopeutumista. Hanke voivat kohdistua esim. Venäjän pakotteiden aiheuttamiin muutoksiin, turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen tai logistiikkaan, tai

 

3.       Hanke toteuttaa maakuntaohjelman Aktiivinen Kymenlaakso –painopistettä ja lisää maakunnan veto- ja pitovoimaa. Hanke voi toteuttaa esimerkiksi uusia yhteistyötapoja ja toimintamalleja, kokeiluja kulttuurin ja liikunnan sekä yritysten välillä, hyvinvointiyrittäjyyttä tai kohdistua nuoriin.

Hankkeet pisteytetään valintakriteereiden osalta asteikolla 1-5. Hankkeen tulee saada vähintään 50 % pisteistä, jotta se voidaan rahoittaa.

Valintakriteerit

                           Miten hanke toteuttaa

o   maakuntaohjelmaa

o   AKKE-painopisteitä 1, 2 ja 3

Myönnettävän tuen määrä

Vuonna 2022 rahoitusta on myönnettävissä yhteensä 1,7 M €. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan on myös itse osallistuttava rahoitukseen omarahoitusosuudella. Hankkeessa voi olla myös muuta osarahoitusta, esimerkiksi kunta- tai yritysrahoitusta.

Kansainvälisten hankkeiden valmisteluun voidaan myöntää yhteensä 100 000 € maksimituen ollessa pääsääntöisesti enintään 20 000 €/hanke.

 

Hakuaikataulu ja hakemusten toimitustapa

Rahoitushakemukset pyydetään toimittamaan Kymenlaakson liitolle viimeistään 8.6.2022 Make-hankesalkun kautta. Make-hankesalkkuun saa tunnuksia Kymenlaakson liiton rahoitusasiantuntija Pia Lindgrenin kautta.

Kansainvälisten hankkeiden valmistelun tuen osalta käynnissä on jatkuva haku.

Painopisteeseen 1 liittyvien hankkeiden tulee päättyä 31.12.2024 mennessä. Muiden hankkeiden osalta hankkeen kesto voi olla enintään 3 vuotta.

AKKE-rahoituksen ehtoja

Hakijan on suositeltavaa ottaa yhteyttä Kymenlaakson liittoon tarkempien hakutietojen ja ohjeiden saamiseksi ennen hakemuksen jättämistä. Akke-rahoituksen hakuohjeet on Kymenlaakson liiton internetsivuilla.

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi, toiminta on voittoa tavoittelematonta, kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä ja tuettavat investoinnit hyödyttävät alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin.

Hankkeen tulee kohdistua Kymenlaakson kehittämiseen ja olla maakuntaohjelman mukainen.

Maakuntajohtaja päättää enintään 50 000 euron tukirahoituksesta ja sitä suuremmista päätöksen tekee maakuntahallitus.

Rahojen jakoa säätelee laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021) sekä laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021).

Akke-hakuinfon (5.5.2022) materiaali on Kymenlaakson liiton Rahoitus-sivuilla.

Mahdolliset tuensaajat

Tuensaajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot.

Maakunnan liitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Rahoitusta ei pääsääntöisesti ole tarkoituksenmukaista myöntää hankkeelle, joka on toisen viranomaisen rahoittamaa hanketoimintaa.

Käytettävät kustannusmallit

AKKE-hankkeissa suositeltava kustannusmalli on flat rate 40 %. Kustannukset esitetään seuraavasti: kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 % hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Tämä flat rate -osuus ei näy hakijan hankkeen kirjanpidossa. Flat rate sisältää mm. hankehenkilöstön matkat, ostopalvelut, toimitilakulut, hallinnointia varten hankittavat koneet ja laitteet, toimistotarvikkeet, puhelinkulut, hallintokulut, ohjausryhmän kulut ja kokoustarjoilut.

Flat rate 7 % -kustannusmallissa on palkkakustannusten lisäksi myös muita kustannuslajeja, ja flat rate -osuus lasketaan kaikista välittömistä kustannuksista eli myös muista raportoiduista kustannuksista kuin palkkakustannuksista. Malli voidaan valita ainoastaan, mikäli jokin seuraavista ehtoista täyttyy:

-          Hankkeessa ei ole lainkaan hankehenkilöstön palkkakustannuksia

-          Ostopalveluista aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 30 prosenttia hankehenkilöstön palkkakustannuksista

-          Matkakustannukset ovat vähintään 20 prosenttia hankehenkilöstön palkkakustannuksista

Flat rate 1,5 % -mallia sovelletaan rahoituslain nojalla rahoitettaviin investointihankkeisiin ja kehittämishankkeisiin sisältyviin investointeihin. Mallissa flat rate -osuus lasketaan kaikista välittömistä kustannuksista.

Kertakorvausmallissa hankkeeseen myönnetään tuki kertakorvauksena rahoituspäätöksessä yksilöidyn selkeän tuotoksen perusteella. Kv-hankkeiden valmisteluun myönnettävä tuki myönnetään kertakorvausmallin mukaisena, tuen ollessa enintään 20 000 €. Muihin hankkeisiin myönnettävän kertakorvausmallin mukaisen tuen määrä on enintään 100 000 €. Hankkeen toteuttaminen ja tuen maksaminen voidaan jakaa osiin, jos se on tarkoituksenmukaista hankkeen toteuttamisen kannalta ja kullekin osalle on määritelty selkeä tuen maksamisen perusteena oleva tuotos. Tukea ei voi myöntää kertakorvauksena kokonaisuudessaan julkisena hankintana toteutettaviin hankkeisiin.

Palkkakustannusten osalta käytössä on vakiosivukulumalli. Mallissa palkkakustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen, pl. sivukulut ja lomarahan osuus.  Työaikaosuus ja palkkakustannukset perusteluineen ilmoitetaan tehtävänkuvauslomakkeessa. Tehtävänkuvaus ja hankkeelle kohdennettavan työajan osuuden tulee olla työnantajan vahvistama. Hakemusvaiheessa määritellään hankkeelle tarpeellisesta työstä aiheutuvat palkkakulut ilman sivukuluja ja lomarahaa. 

AKKE-hakuohjeessa avataan kustannusmalleja tarkemmin.

Lisätietoja

rahoitusasiantuntija Pia Lindgren, p. 044 552 0016, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

aluekehityspäällikkö Riitta Kallström, p. 050 368 3936, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

kehittämispäällikkö Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen, p. 040 064 4206, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 


| Anna-Riikka Karhunen | Rahoitus

Kymenlaakson liiton logo

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Toimisto on avoinna maanantaisin ja perjantaisin 9 - 15. Muina aikoina asiakastapaamiset sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2023-. Oikeudet muutoksiin pidetään.