Kymenlaaksossa jaossa EU-rahoitusta 11 M€ vuonna 2022

”Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027” - alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kautta Kymenlaaksoon saadaan EAKR- ja ESR+ -rahoitusta jaettavaksi yhteensä noin 11 M€ vuonna 2022. Lisäksi myöhemmin päätetään vielä JTF-rahoituksen jakamisesta. Koko ohjelmakautena 2021-2027 Kymenlaaksoon kohdistuu EU:n ja valtion ra-hoitusta yhteensä 81,08 M€ (kuva 1).

Nyt päätetty rahoitus jakautuu v. 2022 siten, että 3,14 M€ jaetaan EAKR-rahoituksena Kymenlaakson liiton kautta ja 7,91 M€ ELY-keskuksen kautta. ELY-keskuksella on Kymenlaaksossa myönnettävänä ESR+ -toimenpiteisiin yhteensä 6,33 M€ ja 1,58 M€ EAKR-hankkeisiin.
Periaatteena on, että EAKR:n osalta maakunnan liitto rahoittaa kehittämishankkeita ja ELY-keskus yrityshankkeita. Rahoitusosuussuhdetta voidaan muuttaa yritystukien kysynnän kasvaessa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma edistää elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet sisällytetään erikseen ohjelmaan myöhemmin.
Ohjelman rahoituksella tuetaan esimerkiksi TKI-toimintaa ja vauhditetaan vihreää siirtymää. Ohjelman läpi-leikkaavia painopisteitä ovat kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansain-välistyminen, ilmastonmuutos ja innovatiivisuus.

EAKR-haku aukeaa helmikuussa 2022: tukea TKI-, digitalisaatio- ja kiertotaloushank-keille

Kymenlaakson liiton EAKR-haku on tavoitteena avata 7.2.-18.3.2022. Haettavaksi avataan Uudistuva ja osaa-va Suomi -Toimintalinjan 1 Erityistavoite 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen sekä Erityistavoite 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi.

Lisäksi avataan haettavaksi Toimintalinjan 2 Erityistavoite 2.6 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen mukai-sia hankkeita. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman tavoitteiden ja valintaperusteiden lisäksi painotetaan hankkeita, jotka toteuttavat Kymenlaakson maakuntaohjelman ja Älykkään erikoistumisen strategian tavoit-teita.
Hakuilmoitukset julkaistaan EURA 2021 -järjestelmässä (eura2021.fi) viimeistään haun avautumispäivänä. Haut avataan suunnitellulla aikataululla sillä edellytyksellä, että EURA 2021 -järjestelmä on käytössä. Avautuvasta hausta järjestetään kaikille avoimia hakuinfoja 24.1., 27.1. ja 31.1.2022.
ELY-keskuksen EAKR-valtuuksien suurin käyttökohde on pk-yritysten kasvu ja kilpailukyky. ELY-keskus vauhdit-taa rahoituksella myös pk-yritysten kiertotalouteen siirtymistä. Hämeen ELY-keskus tiedottaa avautuvista hakujaksoista erikseen.

Aluekehitysvarojen alueellinen kohdentaminen esitetään rahoitussuunnitelmassa

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR on hyväksynyt Uudistuva ja osaava Suomi -alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman EAKR- ja ESR+ -rahoituksen osalta vuosille 2021 ja 2022. Käytännössä vuoden 2021 varat käytetään vuonna 2022. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) -rahaston osalta suunnitelmia täydennetään myöhemmin.
Rahoitussuunnitelmassa kuvataan EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellinen kohdentuminen toimintalinjojen ja erityistavoitteiden mukaan sekä viranomaisittain eriteltynä. Lisäksi ilmoitetaan arvio kuntarahoituksesta ja muusta julkisesta rahoituksesta. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kansallisesta julkisesta rahoituksesta valtion vastinrahoitus kattaa 75 % ja 25 % on kunta- ja muuta julkista rahoitusta. Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa myöntövaltuudet alueille vuoden 2022 alussa.

Kehittämisrahoituksella kohti Innovatiivista, Kestävää ja Aktiivista Kymenlaaksoa!
Sinua opastavat:
-    kehittämispäällikkö Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
-    aluekehityssihteeri Pia Lindgren, p. 044 552 0016, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen, p. 0400 644 206, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tutustu myös:

Kymenlaakson liitto, Rahoitus
Rakennerahastot, Etelä-Suomi
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma   

e-max.it: your social media marketing partner

| Pia Hurtta | Ajankohtaista

Jaa artikkeli

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Koronapandemian johdosta teemme etätyötä. Asiakastapaamiset vain sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2020. Oikeudet muutoksiin pidetään.