Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kuluma – Kulutusjouston mahdollisuudet

Kymenlaakson liiton EAKR-rahoituksella toteutetun Kuluma – Kulutusjouston mahdollisuudet- hankkeessa tiedotettiin lämmön kulutusjouston mahdollisuuksista energia- ja kustannussäästöissä edistäen Kymenlaakson vähähiilisyyttä ja hiilineutraaliutta.

Hankkeessa pilotoitiin lämmön kulutusjoustoa asuinkerrostalossa sekä toimitilakohteessa Kymenlaakson alueella. Lisäksi hankkeessa teetettiin kyselytutkimus Kymenlaakson alueen kaukolämpöasiakkaille, jossa selvitettiin heidän suhtautumistaan energiankäyttöön sekä valmiuksia ja kiinnostusta osallistua kaukolämmön kulutusjoustoon. Kyselytutkimuksen perusteella kiinnostus energiankulutuksen seuraamiseen ja optimointiin on suurempaa omistusasunnoissa. Kyselytutkimukseen vastanneista 56 % olisi kiinnostuneita saamaan lisätietoja kulutusjouston mahdollisuuksista, tiedotteita tai toimenpidesuosituksia.

Pilotointien tuloksena saavutetaan 72 megawattitunnin säästö lämpöenergian käytössä. Asuinkerrostalokohteessa vähennettiin patteriverkoston menoveden lämpötilaa aamun ja illan kulutushuippujen aikaan. Lisäksi lämpötilaa laskettiin myös yöaikaan, jolloin haettiin rajoja pudotuksen suuruuden vaikutuksesta sisälämpötilaan. Pilotissa tehdyillä toimenpiteillä saavutettaisiin asuinkerrostalo kohteessa 10 megawattitunnin energiansäästö yhden lämmityskauden aikana. Toimitilakohteen pilotissa lämmönrajoituksen toimenpiteet kohdistettiin ilmanvaihtokoneiden lämpöenergian käyttöön. Sisäänpuhallusilman tilavuusvirtaa sekä lämpötilaa vähennettiin ja ilmanvaihtokoneita sammutettiin yöajaksi. Pilotissa tehdyillä toimenpiteillä saavutettaisiin kohteessa noin 62 megawattitunnin energiansäästö yhden lämmityskauden aikana. Piloteilla ei ollut kiinteistöjen käyttäjiltä saadun palautteen perusteella havaittavaa vaikutusta sisäilman olosuhteisiin.

www.xamk.fi/kuluma

Jaa artikkeli

Päivitetty 19 syyskuu 2022