Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Power Coast United - hanke vahvistaa syntyvää akkuklusteria

Kymenlaaksoon on tekeillä vahva akkuklusteri osana kansallista akkustrategiaa. Hankkeen tavoitteena on edistää Kymenlaaksoon nousevan akkuteollisuuden ympärille rakentuvaa teollisuuspuistomaista konseptia sisältäen tarvittavien akkumateriaalien testaustoiminnan ja muiden tukitoimintojen selvittämistä ja paikallista, yritystenkin välistä yhteiskehittämisen tukemista.

Hankkeen tavoitteena on edistää Kymenlaaksoon nousevan akkuteollisuuden ympärille rakentuvaa teollisuuspuistomaista konseptia sisältäen tarvittavien akkumateriaalien testaustoiminnan ja muiden tukitoimintojen selvittämistä ja paikallista, yritystenkin välistä yhteiskehittämisen tukemista. Hankkeen ensisijaisina kohderyhminä ovat alueen yritykset ja koulutusorganisaatiot, joiden kanssa hanke edesauttaa kasvussa olevan energianvarastoinnin investointeja seudulle.

Hankkeen tarjoamat palvelut:
•        Tehdään tarvittavia taustaselvityksiä ja kartoituksia erilaisista tarpeista
          (osaamistarpeet, palvelutarpeet) sekä investointisuunnitelmista nousevia tarpeita.
•        Vahvistetaan akkuklusteriin liittyviä yrityskumppanuuksia, yritysverkostoja ja alihankintaketjuja.
•        Laaditaan akkuklusterin tukitoiminnoista yrityskuvaukset ja kootaan kontaktit helposti
          toimijoiden ja asiakkaiden saataviksi.
•        Akkuklusterin viestintää ja markkinointia tehdään perinteisten mediakanavien lisäksi erilaisia
          akkualan tapahtumia järjestämällä ja vierailemalla muiden tapahtumissa esittelemässä kehittyvää
          akkualaa.


Hanke tukee Kymenlaakson maakuntaohjelman sekä älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita, uudistamalla ja monipuolistamalla alueen elinkeinorakennetta sekä vauhdittamalla tki-toimintaa.

Hanketta toteuttaa Cursor Oy.

Tutustu tästä!

Jaa artikkeli

Päivitetty 27 helmikuu 2023