Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Tukea ja verkostoja verkossa - Yrittäjän tukiverkko 2.0-hanke toimi pk-yritysten digisparraajana

Pandemian myötä moni kymenlaaksolainen yritys lähti vahvistamaan digitaalista liiketoimintaansa. Yrittäjän tukiverkko 2.0-hankkeen toimenpiteet keskittyivät pk-yritysten digitalisaatio-osaamisen vauhdittamiseen ja liiketoiminnan vahvistamiseen digitalisaation avulla. Xamkin hallinnoima ja Kymenlaakson liiton rahoittama hanke toteutettiin yhdessä Kymenlaakson kehittämisyhtiöiden Kouvola Innovationin (Kinno) ja Cursorin kanssa. Vuoden mittainen hanke jatkoi edeltäjänsä, ensimmäisen Yrittäjän tukiverkkohankkeen parhaita käytänteitä ja reagoi vahvasti yrittäjiltä nousseisiin tarpeisiin.

Kymenlaaksolaisille pk-yrityksille uutta osaamista ja arjen jaksamista muuttuneessa maailmassa

Yrittäjän tukiverkko 2.0-hankkeessa tuotettiin koulutusta ja valmennusta digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen monesta eri näkökulmasta. “Olemme tarjonneet konkreettista apua ja käytännön työkaluja erityisesti digimyynnin ja markkinoinnin tekemiseen muuttuneessa tilanteessa”, kertoo projektipäällikkö Elina Saarela Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.
Hankkeen suosituimmaksi teemaksi nousi sosiaalisen median ja yleisemmin digitaalisten kanavien hyödyntäminen markkinoinnissa ja myynnissä. Lisäksi hanke on järjestänyt koulutusta mm. kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja talouden hallintaan liittyen. Yrittäjien jaksamista on tuettu hyvinvointitapaamisilla ja hyvinvointiaiheisilla valmennustuokioilla.
Toimenpiteitä hiottiin ja verkkototeutukset todettiin erittäin tehokkaaksi ja joustavaksi tavaksi tavoittaa yrittäjiä koko maakunnan alueella. Tuotannoista opittiin ja luotiin hyviä käytäntöjä esimerkiksi etävalmentamisessa. Parin livetapaamisen ehdottomaksi eduksi nousi vertaistuki sekä syvällisemmät verkostoitumismahdollisuudet

Maksutonta asiantuntija-apua ja kehitysryhmiä yritystoiminnan vahvistamiseen

Yrittäjän tukiverkko 2.0-hankkeen mahdollistamana kehittämisyhtiöt Cursor ja Kinno ovat tarjonneet räätälöityä asiantuntijapalvelua yritysneuvonnan lisänä. Kymenlaaksolaiset pk-yritykset ovat saaneet maksutonta asiantuntija-apua taloudellisen tilanteen tarkasteluun, tervehdyttämissuunnitelmiin, yritystoiminnan tuottavuuden kehittämiseen, digitalisaatioon ja myyntiin.
Esimerkiksi Kinnon kahdessa Yrittäjän Tukiverkko osahankkeessa pilotoitiin valmentajana toimineen Profiant Oy:n kanssa Reboot -nopeaa oppimista ja uusiutumista tukevaa valmennusmallia. Kolmen kokoontumiskerran valmennuksen läpäisi 2020–2022 yhteensä 24 yritystä, jotka kokivat erittäin hyödylliseksi, miten kirkastaa oman yrityksensä suuntaa ja viedä suunnitelmat nopeasti käytäntöön.

Tiivistä maakunnallista yhteistyötä

Yrittäjän tukiverkko –hankkeilla on vahvistettu maakunnallista yhteistyötä yrityksille tarjottavien palveluiden tuottamisessa. Hankkeissa on luotu hyvä maakunnallinen yhteistyö käytännön tasolla ja toteutettu yhdessä koulutuksia, tapahtumia ja yrityssparrauksia. Huhtikuun lopussa päättyvä Yrittäjän tukiverkko 2.0 on palvellut jo lähes kahtasataa kymenlaaksolaista pk-yritystä.

Asiakas edellä – nyt ja tulevaisuudessa

Tukiverkko on huomioinut yrittäjien toiveet ja tarpeet sekä sisällöissä että toimintatavoissa, jotta annettu apu todella luo lisäarvoa yrittäjälle. Kinnon yhteyspäällikkö Leena Gardemeisterin mukaan hankkeessa toteutettu asiakaslähtöisuus on merkinnyt panostamista asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa käytyihin keskusteluihin. ”Keskityimme tunnistamaan konkreettisia ja välittömästi vaikuttavia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen vahvisti samalla mukana olevien yrittäjien tulevaisuuden uskoa”, kertoo Leena.
Korona alkaa hiljalleen hellittää otettaan, mutta yritysten toimintaympäristössä on edelleen suuria muutoksia ja monia epävarmuuksia. Tarve ajankohtaiselle muutostuelle ja palveluille ei tule loppumaan, vastaavanlaiselle yrittäjille suunnatulle tuelle on kysyntää jatkossakin.

Yrittäjän tukiverkko-sivustolle pääset TÄSTÄ LINKISTÄ.

Jaa artikkeli

Päivitetty 19 huhtikuu 2022