Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Uusi risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle

Uusi Risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle –hankeen tavoitteena oli tutkia risteilyiden asiakaspotentiaalia Suomen sisäisessä ja lähialueille suuntautuvassa liikenteessä. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää uudentyyppinen risteilytuote kansainvälisille ja suomalaisille asiakkaille sekä tukea nykyisiä risteilyliikenteen toimijoita kehittämään liiketoimintaa. Hankkeen loppuvaihetta kuitenkin varjosti Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa.

Hankkeen taustalla tunnistettiin erilaisia potentiaaleja. Suomessa ei ole tarjolla useamman päivän kestävää sisävesiristeilytuotetta. Myös Suomenlahden ja Saimaan erityinen meri- ja järviluonto tarjoaisi maisemien lisäksi runsaat mahdollisuudet erilaisiin luontoon, ruokaan ja kulttuuriin liittyviä retkimahdollisuuksia. Myös sijoittajien kiinnostuksen herättäminen tuotteistamiseen vaatisi erilaisia investointeja tukevia toimia.

Hankkeen viimeisiä kuukausia varjosti Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa, jonka vuoksi geopoliittinen tilanne Suomessa ja koko Euroopassa muuttui. Hankkeessa meneillään olleet neuvottelut varustamoiden ja potentiaalisten sijoittajien kanssa jouduttiin keskeyttämään ja siirtämään tulevaisuuteen. Risteilyliikenteen kehittämisen kannalta ikävä uutinen oli myös Saimaan kanavan sulkujen pidennyksen peruuttaminen, joka tässä tilanteessa on toki kokonaisuutta katsoen järkevä päätös. Risteilyliikennettä on kuitenkin mahdollista kehittää myös nykyisten sulkujen mitoilla, kun alusten turvallinen kulku pystytään varmistamaan.
Hankkeen toteutuksen aikana laadittiin runsaasti erilaisia tarpeellisia taustaselvityksiä, joita voidaan päivittää suhteellisen nopeasti uuteen tilanteeseen sopiviksi ja esimerkiksi asiakastutkimus on tarvittaessa uusittavissa. Asiakastutkimus antoi myös positiivista kuvaa, että risteilyturistit tulisivat mielellään nauttimaan alueiden maisemista laivan kannelta ja toisaalta pysähdyspaikassa paikallisuutta kokien. Meillä on myös paljon valmiiksi toimivaa ja osin nopeasti kehitettävää infrastruktuuria risteilyliikennettä varten. Tätä potentiaalia meidän ei pidä unohtaa.

Hankkeen aikana laaditut selvitykset löytyvät nettisivuilta: Uusi risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle
Hankkeen aikana opittua:

  • Potentiaalia Suomenlahdelta ja Saimaalta löytyy merellä ja järvellä liikkumiseen (Saimaan kanavan tilanne vaikeuttaa kehitystä tällä hetkellä)
  • Erityisesti kansainvälistä kysyntää tuotteelle olisi, mereltä/ järveltä päin maisemien katsominen ja paikalliset kohteet kiinnostavat erityisesti Euroopassa ja USA:ssa
  • Markkinointi vaatii valtavan määrän työtä ja avustusta, mikäli tuote lanseerataan jossain vaiheessa (maailmalla paljon kilpailevia, jo asemansa vakiinnuttaneita kohteita)
  • Palveluinfran kehittäminen kansainvälisille asiakkaille niin risteily- kuin muussa matkailussa, asiakkaiden vaatimustaso suomalaista tasoa korkeampi esim. Euroopassa
  • Pienien matkailutoimijoiden yhteistyötä keskenään ja alueorganisaatioiden kanssa vahvistettava entisestään, jotta tuotteilla olisi potentiaalia pärjätä kansainvälisillä markkinoilla
  • Risteilyliiketoiminnan ja risteilykohteen kehittäminen vaatisi systemaattista ja pitkäjänteistä toimintaa, suomalaiset satamat osallistuvat jo markkinointiyhteistyöhön esim. Cruise Balticin kautta, kohdeinfran ja tuotteiden kehittäminen vaatisi lisäresursseja

Hanke on ylimaakunnallinen hanke ja rahoittajina toimii kuusi maakuntaliittoa, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Uusimaa.
Maakuntaliittojen lisäksi hankkeeseen osallistuu huomattava määrä eri osa-alueiden asiantuntijoita, yrityksiä, oppilaitoksia ja muita sidosryhmiä.
Hanke oli kaksivuotinen ja päättyy 31.10.2022.

Jaa artikkeli

Päivitetty 20 lokakuu 2022