Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta

Fossiilisia polttoaineita korvaavien tuotteiden yleistyminen edellyttää uutta osaamista myös vahingontorjunnasta vastaavilta toimijoilta. Markkinoilla on tällä hetkellä useita eri lähtöaineista ja erilaisin menetelmin uusiutuvista ja biopohjaisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Vahingontorjunnan kannalta aineiden runsas kirjo on haastavaa: tuotteet poikkeavat toisistaan eikä niiden vuotokäyttäytymistä ja herkkyyttä ympäristöolosuhteiden ja muiden ulkoisten tekijöiden vaikutukselle olla vielä opittu tuntemaan. Runsas ainekirjo edellyttää myös vahingontorjunnassa monipuolista keinovalikoimaa. EAKR-rahoitteisessa kehittämishankkeessa luodaan uudet tutkimus- ja testausympäristöt torjuntaosaamisen vahvistamiseksi. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) hankkeessa Uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta (A78380) etsitäänkin torjuntamenetelmiä, jotka soveltuisivat uusille aineille. 

Torjuntavalmiutta lisätään luomalla todenmukaisia harjoitustilanteita, joissa torjunta- ja keräystekniikoita käytetään eri tuoteryhmien nesteille. Samalla tuotetaan tietoa nesteiden vuotokäyttäytymisestä. Harjoituksia varten rakennetaan turvalliset harjoitus- ja demonstraatioympäristöt jo käynnissä olevassa Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöhankkeissa (A75152 ja A75160) luodun allasalueen yhteyteen. Hankkeessa siten täydennetään öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöä luomalla monipuolisemmat mahdollisuudet testata vuotojen rajaamiseen, keräämiseen ja imeyttämiseen tarkoitettujen tuotteiden ja -laitteiden tehoavuutta ominaisuuksiltaan ja vahinkotilanteissa eri tavoin käyttäytyville nesteille. Samalla lisätään menetelmä- ja tuotekehityksen mahdollisuuksia ja tuetaan varautumisen kestävän kehityksen näkökulmaa panostamalla erityisesti uusiutuvien ja kierrätettävien imeytystuotteiden testaamiseen.

Uusi harjoitusympäristö tulee koostumaan maaöljyvahinkojen torjuntaan hyödynnettävästä maastovuotoalueesta sekä siirrettävistä nesteiden maa-aineksen läpäisy- ja kulkeutumisominaisuuksia havainnollistavista demonstraatioyksiköistä. Vesistötorjunnan laajennuksena hankkeessa toteutetaan virtaavassa vedessä tapahtuvan torjunnan harjoitusalue.

Hankkeen tavoitteet ja aikataulun löydät täältä.

 

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 31 tammikuu 2023