Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointi

Matkailu ja virkistys

Maakuntakaavassa luodaan aluerakenteelliset edellytyksen matkailualan kehittymiselle ja turvataan virkistykselle tärkeän viherverkoston riittävyys, saavutettavuus ja toimivuus. Maakuntakaavalla edistetään merkittävien matkailukokonaisuuksen ja verkostojen syntymistä. Lähivirkistyksen, ulkoilun ja retkeilyn alueet taas ovat merkittävä osa laadukkaan ja viihtyisän elinympäristön muodostumisessa vastapainona rakennetulle ympäristölle.

Ajantasaisuuden arviointikortit

Ajantasaisuuden arviointikorteissa on kuvattu maakuntakaavamerkinnöittäin toimintaympäristö ja sen muutokset, kaavamerkintä ja -määräys sekä niihin liittyvät taustatiedot ja -selvitykset. Näiden perustietojen jälkeen esitetään arvio merkinnän ajantasaisuudesta ja merkintään liittyvistä mahdollisista tieto- ja selvitystarpeista.

Matkailu

Arviointi matkailualueiden sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhykkeiden ajantasaisuudesta.

Virkistys

Arviointi virkistysalueiden, ulkoiluun- ja retkeilyyn soveltuvien maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden, joilla ulkoilun ohjaamistarvetta sekä virkistysreitistöjen ajantasaisuudesta.

Sivulla käytettyjen kuvien lähteet: 1. Kouvolan kaupunki, 2. Kymenlaakson liitto