Saavutettavuus-avustimet

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

EU rahoittaa hankkeita rakennerahastoista, joita ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Euroopan sosiaalirahasto (ESR). EU:n rakennerahastot on tarkoitettu pienentämään eurooppalaisten alueiden kehityksessä syntyneitä eroja.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Rakennerahastojen kuluva kausi kattaa vuodet 2014–2020.

Lisätietoa: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelma - Rakennerahasto

Valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 sisältää sekä EAKR- että ESR-toimenpiteet.

EAKR-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin erityistavoitetta. 

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Maakunnissa toteutusta ohjaavat lisäksi maakuntaohjelmat.

Kymenlaakson Liiton rahoittamat hankkeet

Rakennerahastotietopalvelusta voi hakea tietoja kaikista rahoitetuista EAKR- JA ESR-HANKKEISTA SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020.

REACT-EU

REACT-EU-lisämäärärahat on tarkoitettu koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä elpymiseksi. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Lisämäärärahoilla tuetaan pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Lisämäärärahoja ohjataan myös tutkimus- ja kehitystoimiin, digitaaliseen osaamiseen sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämiseen.

Rahoituksen hakeminen

Rahoitusta haetaan erikseen ilmoitettuina hakuaikoina, kulloinkin määriteltyjä painotuksia noudattaen.

HAKU AVOINNA: 3.-20.1.2023

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitot hakevat EAKR-hankkeita Itä-Kaakko vetylaakson ja Kaakkois-Suomen matkailuyhteistyön kehittämiseen. Haku on sekä REACT-EU:n erityistavoitteeseen 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta että erityistavoitteeseen 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. 

Lue lisää hakuilmoituksesta: Kaakkois-Suomen maakuntien liittojen EAKR-haku 3.-20.1.2023 | Rakennerahastot .

 

Täydentävästä REACT-EU:n EAKR -hausta rahoitettiin neljä hakemusta

Kymenlaakson täydentävä REACT-EU:n EAKR -haku oli avoinna 31.10.-21.11.2022. Neljä hakuun jätettyä REACT- EU:n EAKR-hanketta hyväksyttiin rahoitettavaksi. Hakemukset kohdentuivat erityistavoitteeseen 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Hankehaussa haettiin nopeita ja täsmällisesti kohdennettuja kehittämishankkeita ja mahdollisesti niihin liittyviä investointihankkeita. 

Rahoitettavat hankkeet liittyvät matkailun kansainvälistämiseen sekä vastuullisesti toimivan matkailun yritysverkoston luomiseen, yritysten omistajanvaihdosten tukemiseen sekä alustan luomiseen elinkeinoelämän toimijoiden kohtaamiselle, verkostoitumiselle ja yhteiselle kehittämiselle sekä ketterälle kokeilukulttuurille.  Hankkeiden tukirahoitus on enimmillään 70 % kehittämistoimien kustannuksista, ja suunnitellut toteutusajat ovat 8 kk-1 vuosi kuitenkin niin, että kaikkien päätösaika on viimeistään 31.12.2023. Yhteensä rahoitusta myönnettiin noin 200 000 euroa.

 Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Riitta Kallström, p. 050 368 3936, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Syyskuussa päättyneestä rahoitushausta rahoitettiin neljä hakemusta

Syyskuussa päättynyt EAKR:n REACT-EU-haussa rahoituksen saivat investointihankkeet, joista kaksi liittyi erityistavoitteeseen 12.1 (Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta) sekä kaksi erityistavoitteeseen 12.2 (Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta). Hankkeet liittyivät käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin seuraavissa aiheissa: virtuaaliset elämystilat, Itäisen Suomenlahden matkailun kehittäminen, biohiilen käyttö rakennusmateriaaleissa ja 5G- verkko. Myönnetyn tuen määrä oli noin 570 000 €.

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Riitta Kallström, p. 050 368 3936, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Meneillään olevia hankkeita

Kymenlaaksossa on meneillään useita toimintalinjan 8 ohjelmakauden 2014-2020 REACT-EU-hankkeita

Kattava listaus löytyy Rakennerahastotietopalvelusta, johon linkki yllä: Kymenlaakson Liiton rahoittamat hankkeet. Alla osa rahoitetuista hankkeista, ja linkit hankenimistä hankesivulle tai rakennerahaston tietosivulle.

12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

  12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

 ( Aiemmin rahoitettuja hankkeita liitetiedostoina sivun lopussa.)

 

EAKR-osarahoitteiset yritystuet

Rakennerahastoista myönnetään rahoitusta yritysten erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Hankkeet voivat olla esimerkiksi tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen liittyviä. Niillä täytyy olla merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan, uusiutumiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn. Myös työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. 

Yritystukien osalta vanhan kauden varat eivät ole enää ELYssä käytettävissä.  Mutta myös Kymenlaaksosta voi hakea kasvun kiihdyttämisohjelma -rahoitusta (pk-yritysten kansainvälistymiseen) ja mikro- ja pienille yrityksille suunnattua rrf-rahoitusta yritysten kansainvälistymiseen, digitalisaation edistämiseen ja vihreään siirtymään; molemmissa hankkeiden maksimikoko on 100 000€, josta tukiosuus 50%. (Myös ESR-rahoitusta on mahdollista saada.)

Ennen EAKR/ESR-osarahoitteisten yritystukihakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen, Asko Jaakkolaan, hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi. 

Jaa artikkeli

Päivitetty 23.01.2023
Kymenlaakson liiton logo

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Toimisto on avoinna maanantaisin ja torstaisin 9 - 15. Muina aikoina asiakastapaamiset sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2023-. Oikeudet muutoksiin pidetään.