Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

EU rahoittaa hankkeita rakennerahastoista, joita ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Euroopan sosiaalirahasto (ESR). EU:n rakennerahastot on tarkoitettu pienentämään eurooppalaisten alueiden kehityksessä syntyneitä eroja.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Rakennerahastojen mennyt kausi kattoi vuodet 2014–2020.

Lisätietoa: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelma - Rakennerahasto

Valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 sisälsi sekä EAKR- että ESR-toimenpiteet.

EAKR-ohjelmassa oli alkujaan viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin erityistavoitetta. 

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Maakunnissa toteutusta ohjaavat lisäksi maakuntaohjelmat.

Kymenlaakson Liiton rahoittamat hankkeet

Rakennerahastotietopalvelusta voi hakea tietoja kaikista rahoitetuista EAKR- JA ESR-HANKKEISTA SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020.

 * * * * *

REACT-EU

REACT-EU-lisämäärärahat oli tarkoitettu koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä elpymiseksi. REACT-EU-hankkeet rahoitettiin osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Lisämäärärahoilla tuettiin pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Lisämäärärahoja ohjattiin myös tutkimus- ja kehitystoimiin, digitaaliseen osaamiseen sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämiseen.

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 23 helmikuu 2024