Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

AKKE rahoitus

Akke-rahoituksella toteutetaan Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 tavoitteita.

Akke rahoitus vuonna 2024

Akke rahoitus vuonna 2024

Kansallista Akke-rahoitusta suunnataan maakuntaohjelman toteutukseen, käynnissä olevien investointien tukemiseen ja TKI-toiminnan vauhdittamiseen, pito- ja vetovoiman lisäämiseen sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointiin ja varautumiseen.

HAKUILMOITUS 22.1.2024 (HAKU PÄÄTTYNYT)

Rahoitusta haettavana Kymenlaakson äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon 22.1. - 16.2.2024

Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut Kymenlaakson liiton käyttöön kansallisen alueen kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ‑määrärahasta Kymenlaakson äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon 6 000 000 euroa.

Määrärahasta 3 800 000 euroa kohdennetaan akkuteollisuuden kehittämiseen Kotkan-Haminan seudulla ja 2 200 000 euroa elintarvikesektorin kehittämiseen Kouvolassa. Määrärahaa voidaan käyttää
-    alueiden kehittämistä, kestävää kasvua ja elinvoimaa edistäviin kehittämishankkeisiin ja niihin sisältyviin investointeihin
-    opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluviin kehittämis- ja investointihankkeisiin
-    kuntien ja kuntayhtymien toteuttamiin yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin perusrakenteen investointeihin
Lainsäädännön mukaiset tuen enimmäismäärät ovat kehittämishankkeissa 80 % ja investointihankkeissa 70 %. Alueellisen kehittämistuen hankkeeseen sisältyvän investoinnin on oltava välttämätön kehittämishankkeen toteuttamiselle ja sen kustannusten enimmäismäärä voi olla enintään puolet hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvista toimenpiteistä voidaan rahoittaa kehittämishankkeiden lisäksi myös pelkkiä investointihankkeita, eikä investointien kustannusten enimmäismäärää ole säädelty.

Haun painopisteet

Hankkeen tulee tukea Kymenlaakson äkillisen rakennemuutoksen suunnitelman toteutumista. Pakollisen valintaperusteen lisäksi hankkeen tulee vastata yhteen tai useampaan painopisteeseen:

1. akkuteollisuuden vaatiman infrastruktuurin parantaminen
2. TKI-toiminnan vahvistaminen
3. koulutuksen ja osaamisen kehittäminen erityisesti kansainvälisyyden ja arvoketjujen osalta
4. osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen
5. elintarvikesektorin yritysten liiketoimintamahdollisuuksien, innovaatioiden ja arvoketjujen kehittäminen sekä kansainvälistymisen lisääminen
6. invest in -toiminnan vahvistaminen

Hakumenettely ja valintaperusteet

Rahoitusta voidaan myöntää hankkeille, jotka toteuttavat äkillisen rakennemuutoksen suunnitelmaa. Pakollisen valintaperusteen lisäksi hankkeen tulee vastata yhteen tai useampaan painopisteeseen.

Hakemusten arvioinnissa ja valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota hakemusten laatuun sekä rahoitettavien toimenpiteiden tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Arvioinnin suorittaa Kymenlaakson liiton rahoitustiimi.

Hakuaika
22.1.2024 klo 12-16.2.2024 klo 16

Lisätietoja:
Riitta Kallström, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 050 368 3936
Anna-Riikka Karhunen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 044 747 8503

* * * * *

  

Hakeminen

Löydät kaiken hakemiseen tarvittavan tiedon alla olevasta linkistä.

Tutustu tästä!

 

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 12 huhtikuu 2024