Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

AKKE -rahoitus

Akke-rahoituksella toteutetaan Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 tavoitteita.

Akke rahoitus vuonna 2024

Akke rahoitus vuonna 2024

Kansallista Akke-rahoitusta suunnataan maakuntaohjelman toteutukseen, käynnissä olevien investointien tukemiseen ja TKI-toiminnan vauhdittamiseen, pito- ja vetovoiman lisäämiseen sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointiin ja varautumiseen.

HAKUILMOITUS 14.6.2024

Kymenlaakson liitto avaa määräaikaisen haun kahteen teemaan: 1) osaavan työvoiman saatavuuteen ja alueelliseen liikkuvuuteen sekä 2) kv. hankevalmistelun tukemiseen. Hakuaika alkaa 17.6.2024 klo 8.00 ja päättyy 12.8.2024 klo 16.00.
Hankkeiden tulee olla Kymenlaakson maakuntaohjelman mukaisia, sekä tuettava selviytymissuunnitelman toimeenpanoa.

Haun teemojen mukaiset painotukset ja valintaperusteet:

1)    OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUS JA ALUEELLINEN LIIKKUVUUS

Hankkeen toimet kohdentuvat vähintään yhteen seuraavista aiheista:
- investointien edistäminen; houkutellaan ulkomaisia investointeja
- elinkeinorakenteen uudistaminen
- Kymenlaakson imagon, arvostuksen ja houkuttelevuuden parantaminen uusille asukkaille ja osaajille
  osaavan työvoiman turvaamiseksi. 

Hankkeen on tuettava maakuntaohjelman lisäksi Kymenlaakson selviytymissuunnitelman toimeenpanoa ja liityttävä uuden kasvun syntyä edistäviin toimenpiteisiin, erityisesti toimintaympäristön kehittämiseen. 

Valintakriteerit
Hakemusten arvioinnissa ja valinnassa arvioidaan 1) hakemuksen kohdentumista valittuun aiheeseen/aiheisiin, 2) hakemuksen laatua sekä 3) rahoitettavien toimenpiteiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Pilotointihankkeet ovat ensisijaisia. Hankkeet pisteytetään valintakriteerien osalta asteikolla 1-5. Hankkeen tulee saada vähintään 60 % pisteistä, jotta se voidaan rahoittaa.

2)    KV. HANKEVALMISTELUN TUKEMINEN

Valmistelurahoituksella tuetaan hankevalmistelutyötä, joka tähtää hankehakemusten jättämiseen kansainvälisiin rahoitushakuihin. Painopiste on vaativissa kansainvälisissä EU-rahoitusohjelmissa, jotka edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä hankekumppaneita (ns. konsortiota). Tukea voidaan käyttää kansainvälisen hankkeen hankevalmistelun henkilökustannuksiin ja ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan sekä matkakuluihin. 

Valmistelurahoituksella tuettavien hankkeiden on maakuntaohjelman lisäksi toteutettava Kymenlaakson selviytymissuunnitelman toimeenpanoa ja liityttävä uuden kasvun syntyä edistäviin toimenpiteisiin. 
Valmisteltavalla kv. hankkeella tulee olla Kymenlaakson kohdistuvia aluekehitysvaikutuksia. Hankerahoituksella on tavoitteena tukea Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkien toteutumista edistävän kansainvälisen tason TKI-rahoituksen hakemista. Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärjet ovat bio- ja kiertotalous, logistiikka ja digitalous. 

Valintakriteerit
Hakemusten arvioinnissa ja valinnassa arvioidaan 1) valmisteltavan kv. hakemuksen kohdentumista valittuun älykkään erikoistumisen kärkeen/kärkiin, 2) hakemuksen laatua sekä 3) rahoitettavien toimenpiteiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Hankkeet pisteytetään valintakriteerien osalta asteikolla 1-5. Hankkeen tulee saada vähintään 60 % pisteistä, jotta se voidaan rahoittaa.
Tässä teemassa (kv. hankevalmistelun tukeminen) hankkeiden valmisteluun myönnettävä tuki myönnetään kertakorvausmallin mukaisena, ja tukea myönnetään enintään 20 000 €/hanke.

Tukimäärä
Hanketta rahoitetaan maksimissaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista (hakijan tulee varautua myös 70 % tukitasoon). Hakijan tulee osallistua rahoitukseen myös omalla rahoituksellaan. 

Varatun tuen kokonaismäärä teemoihin 1 ja 2 on yhteensä noin 40 000 euroa.

Hakemusten arviointi teemoihin kestää 1-2 viikkoa hakujakson päättymisestä, ja päätökset tehdään heti mahdollisten hankeneuvottelujen jälkeen.

HUOM! Molempien teemojen hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2024 aikana.

Hakuaika
Haku alkaa 17.6.2024 klo 8.00 ja päättyy 12.8.2024 klo 16.00.

HUOM! Hakemukset tehdään MAKE-hankesalkkuun ja käytössä on vain sähköinen allekirjoitus. LUE HAKUOHJE huolella.
Lisätietoa hakemisesta (sivulta löytyy myös MAKE-hankesalkussa kysytyt tiedot) löydät TÄSTÄ!

Virasto on heinäkuun suljettu, joten jos hakija tarvitsee MAKE-hankesalkkuun tunnukset, saa ne pyydettäessä kesäkuussa tai elokuun alussa. 

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Kirsi Tallinen, p. 040 653 5339 (hankeideat)
aluekehityspäällikkö Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503 (hankeideat)
rahoitusasiantuntija Pia Lindgren, p. 044 552 0016 
aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen, p. 040 064 4206
Sähköpostit: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

* * * * *

  

Hakeminen

Löydät kaiken hakemiseen tarvittavan tiedon alla olevasta linkistä.

Tutustu tästä!

 

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 14 kesäkuu 2024