Saavutettavuus-avustimet

Hakeminen

Hakemusten toimitustapa

Rahoitushakemukset täytetään sähköisen MAKE-hankesalkun (linkki alla) kautta ja toimitetaan Kymenlaakson liiton virastoon allekirjoitettuna. Käyttäjätunnukset MAKE-hankesalkkuun saa pyytämällä rahoitusasiantuntijoilta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., tekninen tuki Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hakuohje avoinna olevaan rahoitushakuun sekä hakemuksen mukana toimitettava liite, tehtävänkuvaukset, löytyvät sivun alaosasta. Sivun lopussa olevilla maksatuslomakkeilla voidaan hakea vain myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden maksatuksia.

AKKE-rahoituksen ehtoja

Hakijan on suositeltavaa ottaa yhteyttä Kymenlaakson liittoon tarkempien hakutietojen ja ohjeiden saamiseksi ennen hakemuksen jättämistä. Hakuohjeet löytyvät tämän sivun alaosasta.

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi, toiminta on voittoa tavoittelematonta, kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä ja tuettavat investoinnit hyödyttävät alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin.

Hankkeen tulee kohdistua Kymenlaakson kehittämiseen ja olla maakuntaohjelman mukainen.

Maakuntajohtaja päättää enintään 50 000 euron tukirahoituksesta ja sitä suuremmista päätöksen tekee maakuntahallitus.

Rahojen jakoa säätelee laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021) sekä laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021).

Kuinka suuri tuen osuus on?

Tuen enimmäismäärä on 70-80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeen kesto voi olla enintään 3 vuotta.

Mahdolliset tuensaajat

Tuensaajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot.

Maakunnan liitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Rahoitusta ei pääsääntöisesti ole tarkoituksenmukaista myöntää hankkeelle, joka on toisen viranomaisen rahoittamaa hanketoimintaa.

Käytettävät kustannusmallit

AKKE-hankkeissa suositeltava kustannusmalli on flat rate 40 %. Kustannukset esitetään seuraavasti: kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 % hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Tämä flat rate -osuus ei näy hakijan hankkeen kirjanpidossa. Flat rate sisältää mm. hankehenkilöstön matkat, ostopalvelut, toimitilakulut, hallinnointia varten hankittavat koneet ja laitteet, toimistotarvikkeet, puhelinkulut, hallintokulut, ohjausryhmän kulut ja kokoustarjoilut.

Flat rate 7 % -kustannusmallissa on palkkakustannusten lisäksi myös muita kustannuslajeja, ja flat rate -osuus lasketaan kaikista välittömistä kustannuksista eli myös muista raportoiduista kustannuksista kuin palkkakustannuksista. Malli voidaan valita ainoastaan, mikäli jokin seuraavista ehtoista täyttyy:

-          Hankkeessa ei ole lainkaan hankehenkilöstön palkkakustannuksia
-          Ostopalveluista aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 30 prosenttia hankehenkilöstön palkkakustannuksista
-          Matkakustannukset ovat vähintään 20 prosenttia hankehenkilöstön palkkakustannuksista

Flat rate 1,5 % -mallia sovelletaan rahoituslain nojalla rahoitettaviin investointihankkeisiin ja kehittämishankkeisiin sisältyviin investointeihin. Mallissa flat rate -osuus lasketaan kaikista välittömistä kustannuksista.

Kertakorvausmallissa hankkeeseen myönnetään tuki kertakorvauksena rahoituspäätöksessä yksilöidyn selkeän tuotoksen perusteella. Kv-hankkeiden valmisteluun myönnettävä tuki myönnetään kertakorvausmallin mukaisena, tuen ollessa enintään 20 000 €. Muihin hankkeisiin myönnettävän kertakorvausmallin mukaisen tuen määrä on enintään 100 000 €. Hankkeen toteuttaminen ja tuen maksaminen voidaan jakaa osiin, jos se on tarkoituksenmukaista hankkeen toteuttamisen kannalta ja kullekin osalle on määritelty selkeä tuen maksamisen perusteena oleva tuotos. Tukea ei voi myöntää kertakorvauksena kokonaisuudessaan julkisena hankintana toteutettaviin hankkeisiin.

Palkkakustannusten osalta käytössä on yksikkökustannusmalli. 

AKKE-hakuohjeessa avataan kustannusmalleja tarkemmin.

Hakuohjeet

Akke hakulomake

(Make hankesalkussa kysyttävät tiedot)

Akke-hakuohje

Ohjeistus, mm. miten ja ketkä voivat hakea AKKE-rahoitusta Kymenlaakson liitolta.

Tehtävän kuvaus/ yksikkökustannusmalli

Lomakkeen saa pyydettäessä excel-taulukkona rahoitusasiantuntijoilta.

AKKE yhteishankkeen taustalomake

Tarvitaan hankkeissa, joissa useampi kuin yksi toteuttaja.

Lainsäädäntö

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta.

Lisätietoja:

aluekehityspäällikkö Riitta Kallström, p. 050 368 3936 (hankeideat)

kehittämispäällikkö Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503 (hankeideat)

rahoitusasiantuntija Pia Lindgren, p. 044 552 0016 (maksatus)

rahoitusasiantuntija Kirsi Tallinen, 040 653 5339 (maksatus)

aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen, p. 040 064 4206

Sähköpostit: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jaa artikkeli

Päivitetty 22.05.2023
Kymenlaakson liiton logo

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Toimisto on avoinna maanantaisin ja torstaisin 9 - 15. Muina aikoina asiakastapaamiset sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2023-. Oikeudet muutoksiin pidetään.