Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF

Mikä on JTF

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on koheesiopolitiikan uusi rahoitusväline, jolla tuetaan alueita, joille ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa vakavia sosioekonomisia haasteita. JTF-rahaston avulla voidaan panna helpommin täytäntöön Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on keskeinen väline, jolla tuetaan alueita, joihin ilmastoneutraaliuteen siirtyminen vaikuttaa eniten, ja ehkäistään alueellisten erojen kasvaminen. Suomessa JTF:n tavoitteet liittyvät hallituksen tavoitteeseen turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. JTF:n päätavoitteena on helpottaa turpeen energiakäytön vähenemisen vaikutusta rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista ja nykyaikaistamista sekä lieventämällä kielteisiä työllisyysvaikutuksia. 

Uudistuva ja Osaava Suomi | Rakennerahastot

Kymenlaakson JTF

Kymenlaakson oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman tavoitteena on vastata siirtymän aiheuttamiin haitallisiin vaikutuksiin vahvistamalla ja  monipuolistamalla elinkeinotoimintaa ja luomalla uusia työpaikkoja. Tavoitteena on synnyttää Kymenlaaksoon uusia osaamisperusteisia, nopeaan kasvuun tähtääviä yrityksiä. Lisäksi tavoitteena on turvesektorilta työttömäksi jääneiden tai työttömyysuhan alla olevien uudelleenkoulutus ja osaamisen lisääminen sekä turvetuotantoalueiden ennallistaminen ja jälkikäyttö.

Kymenlaakson oikeudenmukaisen siirtymän rahaston siirtymäsuunnitelman tavoitteena on

  • Aluetalouden monipuolistaminen ja vahvistaminen luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja sekä nostamalla osaamistasoa
  • Yritysten kasvun ja uudistumisen tukeminen panostamalla TKI-toimintaan
  • Uuden kestävän liiketoiminnan luominen ja päästöjen vähentäminen turvetuotantoalueiden ennallistamisella ja jälkikäytöllä

JTF lyhyesti

Kymenlaakson alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma

 

JTF-asiantuntijatyöryhmä

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot ovat perustaneet yhteisen JTF-asiantuntijatyöryhmän, joka osallistui tiiviisti siirtymäsuunnitelman valmisteluun. JTF-asiantuntijatyöryhmän jäseniä ovat: Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, kunnat, kuntien kehittämisyhtiöt, turvetuottajia, puutarhayrityksiä, koneyrittäjä, yrittäjäjärjestöt, energiayhtiöitä, Kaakkois-Suomen metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset, MTK-Kaakkois-Suomi, ammatillisia oppilaitoksia, LUT-LAB, XAMK, Geologian tutkimuskeskus ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

 

 

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 01 kesäkuu 2023

Lisätietoja

Tallinen Kirsi
Rahoitusasiantuntija
+358 40 653 5339
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, rahoitusviestintä

Lisätietoja

Karhunen Anna-Riikka
Kehittämispäällikkö
+358 44 747 8503
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, kansainväliset ohjelmat