Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

ESR+ hankerahoitusta kolmelle hankkeelle

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (MYRS) teki elokuun kokouksessaan päätöksiä myös Ely-keskukselta haettuihin rahoitushakemuksiin.
Myönteiseen rahoituspäätökseen ovat etenemässä seuraavat hankkeet, joissa on Kymenlaaksosta haettu tukirahoitusta yhteensä  noin 1,6 milj. euroa. Hakijoiden kanssa käydään tarkentavat neuvottelut ennen päätöksien tekemistä.

Kohti työelämän eri polkuja, hakijoina Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry ja Alvi ry, toteutusaika 1.8.2023-31.7.2026. Hankkeessa kehitetään mielenterveyssyistä työelämän ulkopuolella olevien, osatyökykyisten sekä kuntoutustuella olevien henkilöiden työllistämistä tukevia palveluja. Hankkeessa puhutaan erityisen tuen tarpeessa olevista osa/-täsmätyökyisistä. Ko. kohderyhmää työllistetään tarjoamalla IPS-työvalmennuksen laatukriteereihin pohjautuvaa kokonaisvaltaista yksilö-, ryhmä,- sekä uudenlaista vertaistyövalmennusta. Toipumisorientaatio-ajattelu yhdistyy tuetun työllistämisen viitekehykseen. Työnantajille tarjotaan koulutusta ja kokeilevan yhteiskehittämisen avulla vahvistetaan mm. heidän valmiuttaan ottaa erilaisia ihmisten osaksi työyhteisöjä.  

Varustamo – tukena yrityksen omistajanvaihdoksessa, hakijoina Cursor,  Kouvolan Ammattiopisto, Kouvola Innovation, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä. Toteutusaika 1.10.2023-30.9.2026. Suomessa kymmenillä tuhansilla yrityksillä on lähivuosina edessään omistajanvaihdos. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa omistajanvaihdokset ennakoiden. Hankkeessa lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista yrityskaupan ja omistajanvaihdoksen asioista sekä vastataan yritysten - yrittäjien, yritysjohdon ja yrityksen työntekijöiden - tiedon ja tuen tarpeisiin. Tuloksena Kymenlaaksoon on luotu yritysten omistajanvaihdoksia edistävä ja tukeva palvelumalli, jossa yritysneuvonnan ja oppilaitosten palvelut muodostavat saumattoman kokonaisuuden.  

MIERO - Miehittämättömän ilmailun erityisosaajaksi, hakijoina Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä. Toteutusaika 1.9.202-30.9.2025. Hankkeessa  toteuttajat rakennetavat yhtenäisen koulutuspolun droneteknologian ammattilaiseksi. Koulutuspolku kattaa näköyhteydessä tapahtuvat perusoperaatiot aina vaativimpiin erityisen kategorian näköyhteyden ulkopuolella tapahtuviin lento-operaatioihin. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa miehittämättömän ilmailun osaajia Kymenlaaksossa toimiville yrityksille sekä helpottaa alan yritysten sijoittumista Helsinki East –yrityspuistoon luomalla alueelle tarjontaa osaajista ja tarjoamalla nykyiselle henkilöstölle luonteva täydennyskoulutuspolku. 


| Pia Hurtta | Rahoitus