Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Ensimmäisen JTF-haun rahoitusesityksiä

Kymenlaakson toukokuussa päättyneen, ensimmäisen JTF (oikeudenmukaisen siirtymän) -rahoitushaun, hankkeista on maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 31.8.2023 päättänyt rahoittaa kahta Kymenlaakson liiton toteuttamaa hanketta: 

Vauhtia oikeudenmukaiseen siirtymään Kymenlaaksossa - Boost up JTF -hanke. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2023-31.8.2025, ja tukirahoitus on enintään 181 853 € (80% kokonaiskustannuksista). Hankkeen tavoitteet muotoutuvat alueen kehittämiseksi kootuista näkökohdista (maakuntaohjelma, Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia) ja lähtökohtana on Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) tuomat lisämahdollisuudet aluekehittämiseen. Tavoitteena ovat: alueellisen ja ylimaakunnallisen innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen tukeminen (tiedotus, neuvonta), rakennerahastotoiminnan vaikuttavuuden ja sen tunnettuuden lisääminen (erityisesti JTF) ja hanketoiminnan tavoitteellisuuden ja laadukkuuden varmistaminen. 

Kestävän metsätalouden ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön edellytykset Kymenlaaksossa -hanke. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2023-31.10.2024, ja tukirahoitus on enintään 85 432 € (80% kokonaiskustannuksista). Hankkeessa laaditaan selvitys, jossa laaditaan kolme skenaariota metsien hoito- ja hakkuumenetelmien sekä hakkuiden kokonaismäärän vaikutuksista hiilinieluihin, vesistövalumiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Turvetuotantoalueiden jatkokäytön skenaarioissa tarkastellaan, kuinka ennallistaminen kosteikoksi, kosteikkoviljely tai aurinkoenergian tuotanto vaikuttaisi alueen hiilinieluihin ja -varastoihin, vesistövalumiin ja luonnon monimuotoisuuteen.  

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti 31.8.2023 kokouksessaan myös seuraavien JTF-hankkeiden rahoituksesta: 

KEKE - Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka -hanke. Tämän kehittämis- ja investointiosuuksia sisältävän ryhmähankkeen päätoteuttajana toimii Kouvola Innovation Oy (Kinno) ja osatoteuttajina Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) Kouvolan Ammattiopisto Oy (Eduko) sekä ProAgria Etelä-Suomi ry.  Toteutusaika on 1.10.2023 -30.6.2026, ja  tukea myönnetään enintään 3 476 579 € (kehittämishankkeet 80% ja investointihankkeet 70 % kokonaiskustannuksista). Hankkeella toteutetaan elintarvikesektorin kasvuloikka ja kehitystyössä tarvittavat laboratorioinvestoinnit. Sen päätavoitteena on vahvistaa maakunnan elinvoimaa ja monipuolistaa sen elinkeinorakennetta luomalla alalle liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.  

Kyberturvan tulevaisuus Kymenlaaksossa, kehittäminen ja investoinnit-hanke. Sen toteuttajana on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Xamk), toteutusaika 1.9.2023-31.12.2025 ja rahoitus on enintään
1 519 036 € (kehittämishankkeen osuus 80% ja investointihankkeen 70 % kokonaiskustannuksista). Hankkeessa selvitetään Kymenlaakson yritysten tieto- ja kyberturvan nykytilanne. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan tekoälyn uhat ja mahdollisuudet alueen yrityksille sekä kyberrikollisten tuottamien palveluiden (Crime-As-A-Service) vaikutukset alueen yrityksiin. Hankkeessa investoidaan uuteen ainutlaatuiseen yritysten kyberkriisien ja häiriötilanteiden harjoitusympäristöön, jonka avulla voidaan erottautua muista Suomen kybertoimijoista. Hankkeessa myös tuotetaan ja pilotoidaan uusia harjoitteita tähän ympäristöön.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Anna-Riikka Karhunen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 044 747 8503


| Pia Hurtta | Rahoitus