Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Toisen JTF-hakukierroksen rahoitusesityksiä

Vuoden toinen JTF-rahoitushaku päättyi Kymenlaakson liitolla 31.8.2023. Hankkeiden arvioinnissa menestyivät ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöltä myönteisen rahoituspäätöksen saivat seuraavat kaksi hanketta (hankenimi/toteuttaja/myönnetty rahoitus enintään/sisältö): 

Ideajalostamo Kymenlaakso, Xamk ja Keksintösäätiö, 456 772 €. (80% kokonaiskustannuksista). Hankkeen päätavoitteena on innovaatioiden kaupallisen potentiaalin hyödyntämisen lisääminen ja sitä kautta uuden liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntyminen Kymenlaakson alueelle. Innovaatiotoiminnan kaupallistaminen uudistaa ja edistää Kymenlaakson elinkeinorakenteen monipuolistumista ja vahvistumista.

CyberCare Kymi, Xamk, 559 328 € (80% kokonaiskustannuksista). Hanke tukee Kymenlaakson sote-alan pk-yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä ja uuden teknologian käyttöönottoa kyber- ja tietoturvateknologiaan liittyen. 

Osa hankkeista siirtyi sihteeristön puollon saattelemana maakunnan yhteistyöryhmän kokoukseen päätettäväksi. Myönteisen rahoituspäätöksen saivat myös siellä kaksi hanketta: 

Kestävä energiajärjestelmä ja sektori-integraation uudet arvoketjut – GENESIS (kehittämis- ja investointihanke) , Xamk, 1 284 888 €. GENESIS-hankkeessa kehitettävillä puhtaan energian tuotantoon, varastointiin, käyttöön ja sektori-integraatioon liittyvillä innovaatioratkaisuilla luodaan työ- ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä alueella jo sijaitseville yrityksille että yrityksille, jotka harkitsevat alueelle sijoittumista. GENESIS, investoinnit -hankkeen tuloksena syntyy puolestaan ainutlaatuinen kestävän energiajärjestelmän tutkimus- ja pilotointiympäristö. 

Ylimaakunnallinen Geoenergialoikka (kehittämis- ja investointihanke), Xamkin osahanke ja GTK:n Kymenlaaksoon kohdennettujen toimien osalta, 1 088 626 €. Hankkeen keskeiset tuotokset ovat keskisyvät (600–800 m) tutkimus- ja testikaivot kussakin hankemaakunnassa, kaivojen ympärille rakennettava tutkimus- ja opetusinfra (lämpöpumput, kollektorit, mittalaitteet, integrointi kauko-/aluelämpöön/kiinteistöön), uusi julkinen mitoitustyökalu keskisyviin energiakaivoihin perustuvien energiajärjestelmien suunnitteluun, valtakunnallinen kallioperän lämmönjohtavuuskartta, maakunnallisten oppilaitosten tietotaidon lisääminen geoenergiajärjestelmistä ja niiden suunnittelusta, pilottitutkimukset geoenergian integroimisesta kauko-/aluelämpöön, pilottitutkimukset pohjavesienergian hyödyntämiseksi, alan paikallisten toimijoiden ymmärryksen lisääminen geoenergian ja toisten energiamuotojen hybridien mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä teknisistä, taloudellisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista. 

Hanketoteuttajien kanssa käydään vielä tarkentavia neuvotteluja. Yhteensä JTF-rahoitusta jaetaan em. päätöksillä enintään 3,4 milj. Euroa.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Anna-Riikka Karhunen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 044 747 8503


| Pia Hurtta | Rahoitus