Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Ennakkotiedot kevään 2024 rahoitushauista

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 –ohjelman rahoitushakuja on Kymenlaakson liitossa tulossa noin kuukauden kestävillä hakujaksoilla kevään aikana seuraavasti:

EAKR-haku avautuu tammikuun lopussa. Haku on avoinna 30.1.–1.3.2024.

Hakuun avataan

 toimintalinjan 1  

- erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

- eritystavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi ja

 toimintalinjan 2  

- erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja  

kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen  

- erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja  

katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen

- erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen


Hakuinfot alkavat 30.1.2024, klikkaa lisätietoja:  

HAKUINFO: Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen EAKR-haku | Rakennerahastot  

JTF- haku avautunee huhtikuun puolivälissä.

Seuraa Kymenlaakson liiton tiedotusta: Hakujen vuosikello - Kymenlaakson liitto 


| Pia Hurtta | Rahoitus