Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Rahoituspäätöksiä kevään 2024 EAKR -hakuun

Kevään aikana avoinna olleeseen EAKR-hakuun saapuneista Kymenlaakson Liittoon kohdistuvista hakemuksista maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (MYRS) on 14.5.2024 hyväksynyt rahoitettavaksi useita hankkeita. Rahoitettavaksi esitettiin seuraavia hankkeita: 

Game Tech Kymenlaakso, kehittäminen 477 360 € (70%) ja investointi 52 933 € (70 %), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeessa kehitetään Kotkaan Smart City innovaatio- ja testausalustaa Kantasataman alueelle peliteknologioiden, IoT:n ja tekoälyn avulla. Hankkeessa jatketaan kaupunkialueen virtuaalimallinnoksen ja käyttösovellusten kehittämistä niin kaupunkisuunnittelun, varautumisen, kokonaisturvallisuuden (ml. big data) kuin Kantasataman alueen kehittämiseen liittyen. Lisäksi kehitetään virtuaalisia harjoitteluympäristöjä, joissa keskitytään virtuaalisen hälytysajon harjoitteluympäristön rakentamiseen. Hankkeessa mallinnetaan Kantasataman alueen liikennevirtoja, ja testataan uusia vaihtoehtoja sekä ratkaisuja liikennesuunnittelun tueksi. 

Kotkan kaupunkiseudun kokonaisliikenteen ratkaisut (KoKoLiike), 162 688 € (70%), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy.  Hankkeessa tuotetaan Kotkan kaupunkiseudulle ratkaisumalleja sekä tieto- ja datapohjaa liikennejärjestelmän kehittämiseen ja liikkumisvaihtoehtojen tarjoamiseen. Hankkeessa konkretisoidaan ja havainnollistetaan digitaalisten ratkaisujen kehittämisympäristöjen hyödyntämisen mahdollisuuksia. Keskeisimpänä tulosten hyödyntäjänä on Kotkan kaupungin kaupunki- ja liikennesuunnittelu. Tulokset ovat monistettavissa vastaaviin kohteisiin myös muualla. 

DIGI-PIN – Askeltava digikehitys pienissä yrityksissä, 115 530 € (70%), Kouvola Innovation Oy. DIGI-PIN-hanke tukee Kouvolan seudun pienten yritysten digitalisaatiota, pärjäämistä ja uudistumista. Samalla vahvistetaan niiden toiminta- ja kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä.  

ILMERI - Ilmastonmuutosvaikutukset meriliikenteeseen, 61 508 € (70%), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy.  Hankkeessa selvitetään ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia meriliikenteeseen sekä kehitetään työkalu satama- ja meriliikenteen riskienhallintaan ja varautumiseen liittyen sekä suunnitteluprosesseihin. 

Jäteasemalle hukatut aarteet, 207 451 € (70%), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ja Parik-säätiö. Hankkeen pääasiallinen tavoite on kehittää uudenlaisia ratkaisuja, innovatiivisia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja jätteen synnyn ehkäisyyn ja uudelleenkäytön lisäämiseen erityisesti kuluttajarajapinnassa. Tuloksena EKOkylä-konsepti, johon kontaktoidaan/aktivoidaan yrityksiä mukaan hankkeessa. Yrityksien tuoteideoita jatkokehitetään innovaatioleirillä. 


| Pia Hurtta | Rahoitus