Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Elintarvikesektorin hankkeisiin äkillisen rakennemuutoksen rahoituspäätöksiä

Kymenlaakson maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 20.5. TEM:n osoittamasta äkillisen rakennemuutoksen hoitoon tarkoitetuista varoista rahoitusta seuraaville elintarvikesektorin hankkeille:   

KELKKA - Kymenlaakson elintarvikesektori kansainvälisille areenoille, toteuttajana Kouvola Innovation. Myönnetty rahoitus: 231 308 € (80%). Hankkeessa keskitytään Kymenlaakson elintarvikeyritysten kansainvälistymisen edistämiseen konkreettisilla työkaluilla. 

KooRuoKol - Korkean osaamisen ja kestävän ruokasysteemin Kouvola, keh+inv., toteuttajana LUT. Myönnetty rahoitus: kehittämisosuuteen 667 500 € (80%) ja investointiosuuteen 119 364 € (70%) . Hankkeessa rakennetaan korkeakoulupohjainen innovaatioekosysteemi, joka mahdollistaa korkeatasoisen TKI-toiminnan sekä tuottaa korkeatasoisia osaajia alueen elinkeinoelämälle sekä muille toimijoille. 

KOSI - Kouvolan seudun invest-in toiminnan vahvistaminen, toteuttajana Kouvola Innovation Oy. Myönnetty rahoitus: kehittämisosuuteen 270 728 € (80%). Hankkeessa päätavoitteena on rakentaa Kouvolassa parhaat olosuhteet erityisesti uusille Kouvolaan sijoittuville vastuullisille kasvuyrityksille. 

PALKO - Palkokasvien viljelykeskittymä Kymenlaaksoon, päätoteuttaja Eduko, osatoteuttajina Helsingin yliopisto, Kouvola Innovation Oy, Luonnonvarakeskus, Pro Agria Etelä-Suomi ry. Myönnetty rahoitus: kehittämisosuuteen 706 676 € (80%). Hankkeessa tavoitteena lisätä palkokasvien ja palkoviljaproteiinien hyödyntämistä elintarvike- ja rehuteollisuudessa, parantamalla koko arvoketjun toimintaedellytyksiä. 


| Pia Hurtta | Rahoitus