Maakunnan kehityksen kärjessä

Mikä paikkatieto?

Paikkatiedolla on merkittävä rooli maakunnassa tehtävässä suunnittelutyössä. Maankäytön suunnittelu ja maakuntakaavan laadinta ovat keskeisimmät paikkatietoaineistoa hyödyntävät tehtävät Kymenlaakson Liitossa. Lisäksi paikkatietoa voidaan hyödyntää muussa alueiden käytön ja kehityksen suunnittelussa.

Mitä paikkatieto on?

Paikkatiedolla tarkoitetaan tietoa, joka voidaan sijoittaa kartalla tiettyyn maantieteelliseen paikkaa tai alueeseen. Paikkatiedolla on mahdollista kuvata mitä tahansa kohteen ominaisuuteen liittyvää tietoa. Monikäyttöistä paikkatiedosta tekee se, että lähes kaikki tieto on jollakin tapaa paikannettavissa tiettyyn sijaintiin. Tämä mahdollistaa paikkatiedon hyödyntämisen hyvin erilaisissa yhteyksissä.

Paikkatietoaineistot Kymenlaakson Liitossa

Inspire-direktiivi sekä laki ja asetus paikkatietoinfrastruktuurista velvoittavat maakuntien liittoja laatimaan, ylläpitämään ja asettamaan saataville maankäyttöön liittyvät paikkatietoaineistonsa. Lisätietoa aiheesta Paikkatietoikkunassa.

Voit tarkastella Kymenlaakson vaihemaakuntakaavoja Kymenlaakson Liiton karttapalvelussa ja paikkatietopalvelussa tai Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä Paikkatietoikkunassa. Kymenlaakson vaihemaakuntakaavat on ladattavissa Kymenlaakson Liiton omasta latauspalvelusta tai  Lounaistiedon dataportaalista.
e-max.it: your social media marketing partner