Maakunnan kehityksen kärjessä

Esitteet

Esitteet ovat luettavissa pdf- muodossa (AdobeAcrobat) suomen-, ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisinä
Suomeksi

Regional Council of Kymenlaakso booklet

You can find the brochures as pdf-file (Adobe Acrobat) in Finnish, Swedish, English and Russian
In English

Broschyr över Kymmenedalens förbund

Broschyrerna kan läsas i pdf- form med ( AdoberAcrobat) på finska-, svenska-, engelska och ryska
På svenska

Брошюры Регионального совета Кюменлааксо

Вы можете скачать брошюру на финском, шведском, английском и русском языках в формате pdf (Adobe Acrobat) здесь:
по-русски

e-max.it: your social media marketing partner