Maakunnan kehityksen kärjessä

Yhteistyön kehittäminen portugalinkielisiin maihin

Kymenlaakson rakennemuutos on kannustanut etsimään uusia ajatuksia maakunnan kehittämiseksi myös Itämeren alueen ja Euroopan ulkopuolelta. Yksi mielenkiintoinen konsepti on lisätä portugalinkielisten maiden sekä Pohjoismaiden ja Venäjän välistä yhteistyötä ja luoda yhteyksiä uusien liiketoimintamahdollisuuksien lisäämiseksi, erityisesti sellaisten alueiden välillä, joilla ei perinteisesti ole ollut paljoa yhteistyötä. Maakuntaohjelma määrittää Kymenlaakson EU:n ja Venäjän sarana-alueeksi ja tämän konkretisoimiseksi maakuntaan on houkuteltava toimijoita muualta maailmasta. Portugalinkieliset maat, joihin kuuluu Portugalin lisäksi mm. Brasilia, Angola, Mosambik sekä lukuisia muita pienempiä valtioita, ovat kehittyviä talouksia, joilla on suuri tarve kehittää yhteiskuntiaan ja joissa talouskehitys toisaalta on ollut viime vuosina merkittävää. Yhteistyön ydin ovat alueet Suomessa ja Portugalissa, jotka molemmat ovat EU:n jäsenvaltioita. Suomella ja Kymenlaaksolla on pitkät perinteet Venäjä-yhteistyöstä ja Portugalilla puolestaan lujat siteet ja toimivat yhteydet muihin portugalinkielisiin maihin. BRICS-maista Brasilia ja Venäjä kuuluvat tämän konseptin piiriin.

CP-PSW-NRW (Co-operation Platfrom between the Portuguese Speaking World and Nordic / Russian World) on nimensä mukaisesti yhteistyöalusta, joka perustettiin Portugalin Azoreilla vuonna 2012. Se on mukanaolevien tahojen tahdonilmaisu yhteistyön kehittämisestä, joka ei sinällään aiheuta taloudellisia sidonnaisuuksia. Yhteistyöalustan tavoitteena on tehdä yhteistyöaloitteita, joihin pk-yritykset ja muut organisaatiot voivat osallistua houkutellakseen ulkomaisia investointeja (FDI – Foreign Direct Investment), lisätäkseen vientiä ja teknologista kehitystä sekä hankkiakseen rahoitusta. Toiminta on tähän mennessä ollut pienimuotoista, mutta potentiaalia tämän tyyppiselle yhteistyölle on tunnistettu olevan. Kymenlaakson näkökulmasta mukaan tarvitaan henkilöitä, joilla on side maakuntaan, joille kansainvälisyys on itsestään selvää ja joilla on kyky osallistua toimenpiteisiin, jolla lisätään Kymenlaakson yhteyksiä muuhun maailmaan. Maakunnan organisaatioista mukana on liiton lisäksi Cursor Oy. Konsepti on monistettavissa mihin tahansa maahan tai kielialueeseen.

Lisätietoja: KIIC Kymenlaakso Internationalization Initiatives Council
e-max.it: your social media marketing partner